TAKING TOO LONG?
CLICK/TAP HERE TO CLOSE LOADING SCREEN.
CLOSE SEARCH

Prebisore Ilusoak

Xabier Amurizak idatzia, bere nobeletako batean: “Aitita Eolio prebisore ilusoa izan zen”.

“Prebisore”, eta ez hiztegiak dakartzan “zuhur” edo “ernai”, ezta “aurre-ikusle” modukorik ere.

“Ilusoa”, eta ez hiztegiak dakartzan “inozo” edo “sinesbera”, ezta “baikor” modukorik ere.

Prebisore ilusoak izan ote ziren euskara batuaren koordenadak ezarri zituztenak?

Euskararen zabalkundea ez da katalanarena bezain modu arrakastatsuan gertatu, baina katalanaren zabalkunde arrakastatsuak ez dauka euskararen nola-halakoaren bezainbesteko meriturik. Azken batean, katalana eta espainola oso hizkuntza antzekoak direlako, ia hizkuntza berbera ez esatearren. Antzekoagoak, haien artean, arratiarra eta aetza baino. Beraz, nahikoa da euskararen zabalkundearen porrotaren kontuagatik euskaldunok gure burua jipoitzeaz. Arrakasta erdiestea, euskaldunontzat, askoz zailagoa zelako. Euskal Herrian egoera soziolinguistikoa bazelako hamaika aldiz korapilatsuagoa, abiapuntuz.

Eta baita, ondoren, Euskaltzaindiak zabaldutako euskara batuaren eredu, neurri batean, zaputzarengatik ere.

Neurri aski inoperantegi batean, garbizaletasunean oinarrituta egoteak, euskarazko hiztegietara igo gabe euskaldun gehienek erabat barneraturik zituzten espainolezko hitz eta esamoldeak –prebisore, iluso- eta haien ordez proposatuta, ordea, euskaldun gehienentzat praktikoki ezezagunak ziren euskarazko hitzak, hiztun euskaldun pilo bat erretraitu egin zituelako euskararekiko.

Zenbait kasutan, baita era gogorrean betirako akonplejatu ere, batez ere euskaldun zahar arrunt ugari, haien euskara dialektal ezinbestez espainoldua kaka zaharra zelakoan.

Ondorioz, zera gertatu da: euskaldun zahar nahiz berri askori, euskara batua egiten zaiela ez-komunikatiboa. Batez ere, delako errejistro informaletan. Normala den moduan, hiztun gehienek momentuz ez dakitelako euskara batua, informal egiteko, nola apurtu edo dekonstruitu.

Orduan, ongi ezagutzen duten hizkuntza apurtu edo dekonstruituan baino (euskalkian ala espainolez, edo bietan) ez dituzte euskaldun horiek aurkitzen –behar linguistiko bati buruz ari gara- komunikazio kolokialetarako esamolde egoki gehienak.

Bizitza errealean bezala, baita fikzioan ere. Adibidez bikoiztutako pelikuletan, telebistan ia inork aguantatzen ez dituenak, ikusle gehienei martzianoa bezain gertukoa egiten zaielako bertan ageri den bikoiztutako euskara ustez eta kolokiala.

Hortik datoz bikoiztutako filmek euskal telebistan izaten dituzten audientzia datu hutsalak, eta baita, horretaz ia inork hitz egin ez arren, bai euskarazko beste komunikabide askok –euskal telebistak ia bere osoan ez ezik euskarazko prentsa gehienak- eta baita euskal literaturak, orohar, duten harrera komertzial eskasa. Horietan guztietan, erabilitako euskara eredua Euskaltzaindiak indar agintzaile sinboliko ia gaindiezinaz hobetsi edo aholkatu izan duen euskara eredu garbizalearen gatibu gelditu delako. Badirudi irratia gehiago libratzen dela gatibutasun horretatik, bertan ahozkotasuna askoz bapatekoagoa eta kontrolagaitzagoa delako.

Euskaltzaindiaren eredu garbizale eta aski inoperantearen gatibu, baiki, Euskal Telebista ez ezik euskarazko literatura eta baita prentsa idatzi gehiena ere.

Ikustea besterik ez da behar, arrakasta masibotik zein urrun dauden hedabide ia guztiak, batzuetan ideolojikoki oso desberdinak izan arren. Maila teorikoan hor kanpoan -bereziki unibertsitatean- listo asko ibili arren, modurik kontundenteenean beti hitz egiteko prest, euskal telebistari buruz batez ere, haien esku balego bezala, zerbitzu sozial egoki baterako ez ezik, arrakasta komertzialerako giltza, ya, seguru baietz. Baina hain da argigarria, baita ezker abertzalea boterean izaniko tokietan ere, normalean soziolinguistikoki ondoen dauden eskualdeak, zein zaila izan zaion, ia ezinezkoa, euskara erabateko normalizazioraino zabaltzea…

Are oztopo exojeno garbirik ez dagoen herrietan ere. Askotan, bertako herritar zein agintari euskaltzaleenen inkonprensio eta exazperaziorako.

Arazoaren parte ez txikia, esan bezala, zabaldutako hizkuntza ereduan badagoela, berriki arte, ia inork ikusi nahi izan ez duelako, menturaz. Halako itsutasun historiko moduko hori, aposteriori, primeran ulertzen bada ere. Nola ez da, bada, ulertuko? Duela 40-50 urte hartu beharreko erabaki linguistiko haiek, orduan, nahiko hil ala bizikoak izango zirelako. Are gehiago, zera ikusirik: euskarak ez zuela ia sekula kontsiderazio kulturik izan historian zehar. Gauzak horrela, priorizatu edo lehenetsi egin beharko zen, normala den moduan, eredu ahalik eta garbiena, eta ez, preseski, espainolak zabartutakoa. Ados! Nork egingo zuen kontrakoa?

Normala den moduan –lojikoena dirudien moduan!-diglosiaren aurka borrokatzeko, euskaratik espainola erauztea bazelako, zalantzarik gabe, biderik zentzudunena, ezta?

Ba agian zer, eta kontrakoa egin behar zen orduan: euskaldun gehienek oso oso barneraturik zituzten erdal hitz zein esamolde espainol ugariok, euskara mota desberdinen arteko zubi edo aglutinante –eranskari- modura erabili.

Hegoaldeko euskaraz ari naiz: trinkotzea lortu izan balitz, hizkuntza gune handi, dentso eta ondorioz –grabitatearen legeari jarraiki- denontzat erakargarri, baita iparraldekoentzat ere, suertatu izango zena.

Ez da ahaztu behar katalana erraz konpaktatu izan dela, hain zuzen ere, espainolaren oso antzekoa delako. Antzekotasun hori izan da, katalan hizkuntzan barneratzeko, aski sarbide komodoa, bai espainolaren inposaketa urte gogorren ondorioz katalana ia galdu edo erdipurdi jakingo zuten bertako askorentzat, eta baita -zer esanik ez- kanpotik etorri eta katalanez ezer ez zekiten espainolentzat ere. Baina euskararekin, Euskal Herriko biztanleak, linguistikoki, antzeko egoeran -edo are okerragoan- izan arren, kontrakoa gertatu zen: hautatutako hizkuntza eredua espainoletik ahalik eta aldenduen egotea –lojikoki, teorian- bilatzen zelako. Praktikan, gerora ikusi da, zoritxarrez, beharbada Euskal Herriak ez zeukala, orduan, indar sobranterik euskalkietan ohikoak ziren espainolezko hitz eta esamolde askorik gabeko euskara ofizial bakar eta berriztu bati arrakastarako aukera nahikorekin ekiteko.

Kontrakoa egin behar al zen?

Hau da: tarte batez, egoera soziolinguistiko diglosikoarekin estratejikoki bat eginda, nork bere buruari txertoa edo bakuna jartzen dionaren antzera, euskara modu itxuraz zabar horretan zabaltzen hasi, espainolezko hitz eta esamolde gehienei muzin egin gabe.

Gero bai: fase diglosiko hori ongi burututakoan, behin eta estratejia homeopatiko moduko horrekin bukatu ostean beraz, prozesuan nagusitasuna hartu beharko zuten, nola ez, hizkuntzaren garbizaleek -garbizale edo, beste barik, euskararen tradizio errotu guztien ezagule eta aditu handiek- euskarari itzularazteko berezko dituen ahalik eta errekurtso aberats gehienak edo guztiak.

Ados.

Baina ez hasiera hasieratik, gerora ikusi izan den moduan, halakorik hasieratik egiteak erronka handiegia zekarkielako hiztun gehiegiri, batez ere euskaldun zaharrei.

Badakit orain oso erraza dela hitz egitea. Hau esateko edo ia edozer esateko.

Normala den moduan, garai hartako euskaltzainei ezinezkoa izan zitzaien zetorrenari igartzea.

Hau da, euskara batu garbizalearen erronka itzelari heltzeak hiztun ez profesionalei ekarri behar zien, eta ondorioz gehienek bete behar ez zuten, lanaren nolakotasunari antzematea. Hiztun ez profesionalen bizimodu arruntetan, norberaren bizimoduaren parte nagusi bat ia konsagratu behar izatea zertan, eta hizkuntza minorizatu baten berreskurapenean, jatorriz norberaren hizkuntza bada ere, ez delako lehentasunen arteko lehena izaten ez hemen ez seguruenik beste inon.

Begira Irlandari.

Ez aipatzearren hizkuntzaren bizipen estetikoa: norberarena izan ohi ez den eredu linguistiko berri bati heltzean, kasu honetan batuari, transformismotik ere badaukan ariketa intimo eta oso intentsoa denez gero, aldeko kondizioak beharko ditu hiztunak, ahalik eta aldekoenak.

Duela 40 urte euskaldunon kasuan, inolaz ere, ematen ez zirenak.

Ez naiz bakarrik ari errepresio kontextuez, baizik eta baita egoera soziolinguistiko kontsolidatuez ere. Gure kasuan, arestikoen ondorio badira ere. Alegia, errepresioak ekarritako erdararen nagusitasuna manifestatzen da euskaratik kanpo eta baita euskararen barruan ere.

Gauzak horrela, beraz, erraztu beharra zegoen euskara batuaren zabaltze berez inzierto edo dudazkoa.

Abiapuntuz, ez halako garbizale jarrita.

Baina nola antzeman orduan!

Orain, euskara eredu komertzialki zaputz horren gatibu bizi da euskaldungoa, argitzal ikaragarrien artean. Hiztun batzuk badira, kualifikatu edo super-kualifikatuak. Eta besteak, gehienak, gero eta desastreago, espainol noranahiko eta omnipresentea eskura izanda, motibazioz inoiz baino eskasago dabiltzanak, euskara profesional horri heldu, eta haien egunerokotasunean kalzadorez sartzeko.

Baina orain oso berandu ematen du euskara batu dekonstruituago (momentuz erdararen bitartez, nahi eta nahi ez,) eta, ondorioz, askoz zabarragoa hedabide ofizialetan eta administrazioan onartzeko.

Euskararen profesionalok ez genuke onartuko, orain, euskararen barruan lexiko itxuraz españolizanterik. Neurria hartu eta gero, hiru hamarkadatan zehar landu ostean, Euskaltzaindiak hobetsitako garbiagoari. Bai horixe; sekulako kirrinka egingo liguke, bapatean, “influentziatu” bezalako aditzak, 30 urte pasa ostean, berriz entzun edo irakurri behar izateak. Baina euskaratik bizi ez diren hiztun aktibo eta ez profesional askok -halakorik inon gelditzen baldin bada- eskertu egingo liguke, nago, halako eredu itxuraz zabarrago bati ekingo bagenio.

Ez dakit, ez nago seguru.

Ez dakit zer egin behar den.

Gainera, norabide aldaketa erabakiko bagenu ere, ez dakit egiteko gauza izango ote ginatekeen, honezgero garbizalekeriak kutsatuegi gaudelako gehienok eta, dirudienez, barne inplosio baterantz daramagu euskara.

Euskarak sekula izan duen elite linguistikorik zabalena osatzen dugu -milaka lagunek osatua!- eta, ordea, bakarrik eta triste sentitzen gara, inork ikusiko ez bagintu bezala, gailur jendetsu bezain isolatu horretan.

Duela 30 urte, hizkuntza eredu errazagoa eta komertzialagoa suertatuko zen euskara lexikoki zabarragoa. Bere zabarrean, arrakasta sozialerako askoz aukera handiagoak bazituena, orain arte ofizialki zabaldu izan den eredu garbiagoak -edo ez hain espainolduak- baino. Ikustea besterik ez da behar, oraindik ere, zein egoera patetikoak ematen diren kazetaritzan eta literaturan, esate baterako, euskaraz idazten dutenen lagun giro zein familia barruan, non adiskide eta senide asko eta asko ez baitira gauza izaten, ezin gertuago dituzten kazetari eta idazle lagun edo familia-kide maite horien lanak edo obrak, ezta irakurtzeko ere. Euskaltzaindiak hobetsi edo aholkatutako euskara eredu garbizalearen ondorioz, dozenaka hitz eta esamolde ez-ohiko aurkitzerakoan normalean motibazioa galtzen dutelako. Oso gauza tristea, ez bakarrik adin bateko alfabetatu-gabeen artean gertatzen ari dena, baizik eta, baita ere, ikastolara joan izandakoen artean ere. Ikusten denez, edade batetik aurrera, euskaradunen bideak erabat bereizten direlako. Euskara eredu ofizialari ganoraz heltzeko lan nahikoa egiten dutenak, ondoren, euskararen profesional bilakatzen dira –irakasle, teknikari, kazetari, itzultzaile- eta besteak bidean gelditzen dira, kitto.

Nahiz eta oso geltoki desberdinetan gelditu, bizi diren herrietan euskarak sozialki duen presentziaren arabera normalean. Baliteke oso herri euskaldun batean bizi den norbaitek euskalkian hitz egiteari bai eustea eta ez, esate baterako, prentsa eta -are gutxiago- literatura irakurtzeari. Toki ez euskaldunetan bizi diren hiztun gehienak, ordea, ikastola utzi ostean ez dira euskara eredu ofizialera bueltatuko, salbuespenak salbu, ezta hiztun gisa ere.

Gaur egun, gero eta handiagoa da -batez ere toki ez euskaldunetan- euskaraz teorian badakiten gazteen artean irekitzen ari den arrakala. Nahiz eta denak antzeko ikastoletatik pasa, gero batzuek badaukate sekulako euskara maila –biharko profesionalak- eta besteak –gehiengo ustez eta elebidun hori- erabateko inopian gelditzen dira euskararekiko

Ez dirudi ezta ikastolan ibili direnik ere.

Gauzak horrela, erreakzioz noski, zenbait tokitan euskalkiak indartzen ari dira, oraindik ere gune linguistiko dentsoak osatzeko gauza badirelako, fisikoki nahiz estetikoki erakargarriak beraz, gune txikiak badira ere.

Lena gexa erutenginan baine hamen nakazu bizuneako
Beti barre bateaz arpexan
Sekulako neska jatorra za
Zure edadeako oso maduri za
Guapisimi za
Ia laster eotengazen kariño

 

Kategoria: Artikuluak


*

 1. naproxen 500 mg naproxen 500 mg
 2. naproxen 500 mg
 3. meloxicam 7 5 mg meloxicam 15 mg
 4. meloxicam 7 5 mg meloxicam 7 5 mg
 5. meloxicam 7 5 mg meloxicam 15 mg
 6. meloxicam 15 mg
 7. meloxicam 7 5 mg
 8. meloxicam 15 mg
 9. meloxicam 7 5 mg
 10. ranitidine 300 mg
 11. ranitidine 300 mg
 12. ranitidine 150 mg
 13. ranitidine 150 mg
 14. citalopram 40mg
 15. ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg
 16. ranitidine 300 mg ranitidine 300 mg
 17. ranitidine 300 mg ranitidine 150 mg
 18. ranitidine 300 mg ranitidine 150 mg
 19. ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg
 20. ranitidine 150 mg ranitidine 300 mg
 21. ranitidine 300 mg ranitidine 300 mg
 22. meloxicam 15 mg meloxicam 15mg
 23. mobic medication meloxicam 7 5 mg
 24. meloxicam 15 meloxicam 15 mg
 25. mobic medication meloxicam 7 5 mg
 26. meloxicam medication mobic meloxicam
 27. mobic meloxicam meloxicam 7.5
 28. meloxicam 7 5 mg meloxicam 7.5
 29. mobic meloxicam meloxicam 15mg
 30. prednisone 50 mg prednisone 20mg
 31. prednisone 20 mg 5 days prednisone 20 mg
 32. prednisone 5 mg prednisone 5mg
 33. prednisone 20 mg 5 days prednisone 5mg
 34. prednisone 20 mg 5 days prednisone 20 mg 5 days
 35. prednisone 20 mg prednisone 50 mg prednisone 20 mg prednisone 20 mg 5 days prednisone 20mg prednisolone 20 mg prednisone 5 mg prednisone 10 mg prednisone 50 mg prednisone 5mg
 36. prednisone 20 mg 5 days prednisone 20mg prednisone 20 mg prednisone 20 mg 5 days prednisone 20mg prednisolone 20 mg prednisone 5 mg prednisone 10 mg prednisone 50 mg prednisone 5mg
 37. furosemide 20mg furosemide 40 mg
 38. furosemida 40 mg para que sirve furosemide 20 mg
 39. furosemide 40 mg furosemide 40 mg
 40. furosemida 40 mg para que sirve furosemide 20mg
 41. furosemide 40 mg furosemide 40 mg
 42. furosemida 40 mg para que sirve furosemida 40 mg para que sirve
 43. furosemide 20 mg furosemide 20mg
 44. furosemide 20mg furosemide 20 mg
 45. furosemide 20 mg furosemide 20 mg
 46. furosemida 40 mg para que sirve furosemide 20mg
 47. citalopram 40 mg citalopram 20 mg
 48. citalopram 10 mg citalopram 10mg
 49. citalopram 40mg citalopram 10 mg
 50. citalopram 40 mg citalopram 20 mg
 51. citalopram 20 mg citalopram 20 mg
 52. citalopram 10 mg citalopram 40mg
 53. citalopram 20mg citalopram 20 mg
 54. citalopram 20mg citalopram 40 mg
 55. citalopram 20 mg citalopram 20mg
 56. citalopram 40mg citalopram 20 mg
 57. citalopram 10 mg citalopram 40 mg
 58. citalopram 20mg citalopram 40mg
 59. citalopram 40mg citalopram 40mg
 60. citalopram 40mg citalopram 20mg
 61. citalopram 40mg citalopram 40 mg
 62. citalopram 40mg citalopram 40 mg
 63. spironolactone 50 mg spironolactone 50 mg
 64. spironolactone 25 mg spironolactone 25 mg
 65. spironolactone 25 mg spironolactone 25mg tablets
 66. spironolactone 25mg spironolactone 50 mg
 67. spironolactone 25mg tablets spironolactone 50 mg
 68. spironolactone 25 mg spironolactone 25 mg
 69. spironolactone 50 mg spironolactone 25mg
 70. spironolactone 25mg tablets spironolactone 50 mg
 71. spironolactone 25 mg spironolactone 25 mg
 72. spironolactone 25mg spironolactone 25 mg
 73. spironolactone 25mg spironolactone 50 mg
 74. spironolactone 25 mg spironolactone 50 mg
 75. spironolactone 25mg aldactone 25
 76. aldactone 25 spironolactone 25mg
 77. naproxen 250 mg naproxen 500
 78. naproxen 500mg naproxen 500mg
 79. naproxen 250 mg naproxeno 500 mg
 80. naproxeno 500 mg naproxen 250mg
 81. naprosyn 500 mg naproxen 500mg
 82. naproxen 250 mg naproxen 250mg
 83. naproxen 500mg naproxen 500
 84. naproxen 250mg naproxen 250mg
 85. naproxen 250 mg naproxen 250 mg
 86. naproxen 250 mg naproxen 250mg
 87. naproxen 250mg naprosyn 500 mg
 88. Thank you for your article.Much thanks again. Cool.
 89. Really informative blog.Much thanks again.
 90. Thanks a lot for the article.Thanks Again. Awesome.
 91. Great, thanks for sharing this post.Thanks Again. Awesome.
 92. Im thankful for the article.Really looking forward to read more. Really Cool.
 93. Appreciate you sharing, great blog article.Really thank you! Really Great.
 94. MLS
  Thanks for the article post.Really thank you!
 95. I really enjoy the blog.Really thank you! Fantastic.
 96. Fantastic blog article.Really looking forward to read more. Cool.
 97. Enjoyed every bit of your post.Really thank you! Much obliged.
 98. Im obliged for the article.Thanks Again. Will read on...
 99. I really like and appreciate your article.Really looking forward to read more. Really Cool.
 100. Say, you got a nice blog.Much thanks again. Fantastic.
 101. Thanks so much for the post.Really thank you! Keep writing.
 102. "Hi there! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to check it out. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers! Excellent blog and excellent design."
 103. I really like and appreciate your blog.Really looking forward to read more.
 104. I really liked your article.Much thanks again. Keep writing.
 105. Thanks so much for the article post.Thanks Again. Really Great.
 106. I really enjoy the article post. Really Great.
 107. Thanks-a-mundo for the post.Really looking forward to read more. Keep writing.
 108. I think this is a real great article post.Much thanks again. Really Cool.
 109. buy medication without an rx viagra pills canadian pharmacy viagra
 110. Achat Baclofene buy generic cialis online Isotretinoin In Us Mastercard Accepted
 111. I am really delighted tо read thiѕ webpage pots ᴡhich includes lοts of usefuⅼ facts, thanks for providing such statistics.
 112. r http://cialisxtl.com/index.html tadalafil cost
 113. o http://cialisxtl.com/index.html cialis savings card
 114. z http://cialisxtl.com/index.html liquid tadalafil
 115. g http://mkbs.net/clomid/# generic drugs
 116. buy medication without an rx cheap pharmacy online tea
 117. a http://mkbs.net/doxycycline/# buy drugs online
 118. Hi it's me, I am also visiting this web site on a regular basis, this web page iis in fact fastidious and the users are in fact sharing good thoughts.
 119. f http://mkbs.net/propecia/# propecia online
 120. akaihb viagra
 121. liifak 143
 122. szczxu 63
 123. chwghm 322
 124. r http://mkbs.net/pharmacy/# pharmacy online
 125. g http://mkbs.net/pharmacy/# where to order prescription drugs from canada
 126. I pay a visit daily a few web sites and blogs to read articles or reviews, but this webpage gives quality based content.
 127. installment loans installment loans loans in oklahoma city [url=https://installmentloans.loan]installment loans[/url]
 128. loans instant approval installment loans installment loans [url=https://installmentloans.loan]holiday loans[/url]
 129. installment loans installment loans installment loans [url=https://installmentloans.loan]short term loans direct lenders[/url]
 130. This post is truly a pleasant one it helps new net visitors, who are wishing in favor of blogging.
 131. 100 payday loan installment loans usa loan [url=https://installmentloans.loan]how much loan can i afford[/url]
 132. installment loans installment loans quick installment loans [url=https://installmentloans.loan]installment loans[/url]
 133. installment loans loan instant installment loans [url=https://installmentloans.loan]installment loans[/url]
 134. installment loans loans now installment loans [url=https://installmentloans.loan]online instant loans same day[/url]
 135. installment loans person loans installment loans [url=https://installmentloans.loan]how much loan can i afford[/url]
 136. installment loans installment loans installment loans [url=https://installmentloans.loan]top rated payday loans[/url]
 137. installment loans loans instant approval installment payment [url=https://installmentloans.loan]installment loans[/url]
 138. LatonyaDot
  This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0 XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass any anti-bot captcha. Captcha Solution Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo, Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types! You read this - it means it works! ;) Details on the official website of XEvil, there is a free demo version. Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"
 139. Посмеялся. Норм картинки =)) --- Ну они и дают жару скачать fifa 15 управление, fifa 15 ultimate team скачать торрент и fifa 15 на ps3 skachat fifa 15 бесплатно
 140. best auto insurance best insurance auto insurance quotes texas [url=https://bestinsurance.us.com]best insurance[/url]
 141. loan services loan services payday loan portland oregon [url=https://loanservices.us.com]loan services[/url]
 142. guaranteed loan bad credit personal loans guaranteed approval loans guaranteed approval [url=https://loansguaranteedapproval.us.com]loan companies for people with bad credit[/url]
 143. automobile insurance companies car insurance rates auto insurance companies [url=https://autoinsurancecompanies.us.com]vehicle insurance companies[/url]
 144. click now purchase viagra us|generic viagra is it real|como se puede comprar viagra|adquisicin viagra muestras|viagra ohne verordnung|wholesale price viagra|viagra shop in bangalore|effet viagra sur femme|price best viagra pills buy|chemical name for viagra|trial viagra offer|viagra gruppa|viagrasuperactive|viagra de 150 mg|male and female viagra uk|where to get cheap viagra|buy viagra philippines|buy edinburgh gb viagra|viagra plus buy india|prezzo basso viagra farmacia|ebay viagra 50mg from the uk|viagra for men uses|viagra uk only|street price viagra|follow link viagra for women|viagra en lnea en|eshop for viagra|pfizer viagra dosage 100 mg|viagra precio farmacia|buy viagra online for free|pfizer viagra price pakistan|viagra 43 an|cheap viagra on line in texas|viagra drug info|ordinare viagra line|viagra ohne rezept erfahrun|the best choice viagra on line|i use it viagra levitra cialis|purchase weekender viagra|viagra et le coeur|pfizer viagra buy|tadalafil 20 mg viagra 100mg|viagra ohne rezept wien|to buy viagra in malaysia|viagra mg forum|buy liquid viagra women|viagra men price|viagra ert pills|how much do viagra cost|in viagra kaufen|discount super viagra online|viagra canadian healthcare|viagra 100 dosaggi|type of viagra cialis levitra|non prescription brand viagra|effet cialis viagra|best viagra uk free sample|buying viagra professional|achat viagra cialis generique|viagra pills that take paypal|viagra no isurance cost|mejor viagra|coupon for viagra|viagra sur internet avi|how to take viagra safely|conseguir viagra cuanto cuesta|of controlled viagra list|cheap viagra phone|straight drugged viagra|200mg viagra does|prescription viagra for sale|canadian generic viagra sales|viagra im geschaft kaufen|buying viagra online danger|viagra online best pharmacy|viagra samples for physicians|hurghada viagra kaufen|age 40 use viagra|guter viagra shop|nueva viagra|viagra ukrainian band|pfizer viagra side effects fda|faux viagra ligne|free viagra in the uk|wholesale viagra uk|viagra dosage cost|directions for generic viagra|can you buy viagra vietnam|viagra bij vrouwen|viagra best cheap sales|viagra za|acquisto viagra ciali|take viagra|campione viagra libero|viagra generica espaa|on line viagra discount|what vitamin works like viagra|number viagra prescriptions|cheep viagra uk|viagrasviagras|viagra pour homme naturel|medicine viagra price in india|viagra prezzo farmacia|are there pills like viagra|viagra protests|viagra 100 vrs 50 mg|try it info viagra|prix viagra dk|problems with viagra|viagra pills for sale as trail|code coupon viagra|viagra a che eta|counterfeit viagra australia|viagra gnstig ohne rezept|opinion viagra generico|viagra rouge|preise viagra rezeptfrei|viagra efectos caus|viagra generico sirve|viagra prezzo pfize|i recommend best place viagra|consumo de viagra en jovenes|how do i get viagra from tesco|uk order viagra|for sale viagra pill|get rid of a viagra erection|ubernachtung viagra|cialis viagra farmaci|viagra kaufen swiss|viagra bestellen rezept|does viagra make you bigger|viagra uk customs|ed non prescription viagra|wow 5 mg viagra|viagra assunzione|prix viagra montral|viagra cost at boots|best online viagra canada|viagra a genova|what strength viagra is best|foro comprar viagra generico|online viagra sale|enter site real viagra gel|meilleur viagra cialis levitra|viagra 100mg test|viagra printable free|viagra soft tabs vs regular|viagra missle|online viagra rezept|viagra apotheke ohne rezept|herb viagra sale|with eat viagra|soft viagra purchase|usefull link viagra to order|viagra with food|viagra huvudvrk|buy viagra online italy|viagra 25 mg valor|by viagra on craigslist|buying viagra prescription|where to get viagra prescribed|viagra 25 mg cost|buy viagra in ontario|walmart viagra sell|viagra for purchase|viagra tablets price uk|cheap alternatives to viagra|viagra cialis buy|pros and cons of viagra|viagra online farmaci|prix viagra paris|need sample viagra australia|i need viagra today|bene levitra o viagra|cheap viagra suppliers|low cost herbal viagra|does viagra need prescription|viagra foglio illustrativo|genuine viagra in the uk|viagra mejor que cialis|acheter au noir du viagra|precio del viagra en el|try it viagra england|original viagra price|viagra roemmers|viagra cheaper alternatives|achat viagra sans ordonnance|we like it best viagra|viagra boots cost|maximum safe dosage viagra|viagra ou generico|we use it sales online viagra|canadian vancouver viagra|cialis or viagra online|viagra advice|viagra di erbe naturali|pris viagra|good choice viagra spray|doc morris viagra kaufen|blue vision viagra|does viagra expire|viagra pills in india price|purdue viagra|generic viagra equivalent|viagra free samples women|viagra pfizer erfahrung|try it 100mg viagra cost|cheap viagra legaly in ottawa|viagra trial|il viagra roma|where to buy viagra in usa|buy viagra in canada|forum viagra en lign|viagra en cualquier farmacia|viagra achat paypal|herbal viagra beer|viagra sample free pack|risk ordering viagra online|generic viagra calgary|viagra gratuit canada|recommended site scam viagra|viagra online bangladesh|viagra bestellen schweiz|compri il viagra online|viagra generica en farmacia|athens shop viagra in greece|generic viagra fast buy online|viagra price euro|malaysia online viagra|wow look it natural viagra|viagra how can we buy|uk supplier generic viagra|overnight viagra us shipping|preisnachlass viagra verkufe|golden viagra usa|acheter viagra teva|prices on name brand viagra|viagra pill on sale in usa|buying viagra in tijuana|dr to purchase viagra|viagra se vende libr|will 100mg of viagra work|il viagra napoletan|order viagra pills online|precio del viagra en colombia|viagra online apotheke test|viagra kaufen online|generic viagra online discount|viagrahowardstern|perth viagra prices [url=http://viagrawuet.com/]buy viagra,buy viagra online,cheap viagra,online viagra,viagra online,viagra cheap,buy viagra,viagra,viagra,viagra,generic viagra[/url] buy viagra,buy viagra online,cheap viagra,online viagra,viagra online,viagra cheap,buy viagra,viagra,viagra,viagra,generic viagra click now purchase viagra us|generic viagra is it real|como se puede comprar viagra|adquisicin viagra muestras|viagra ohne verordnung|wholesale price viagra|viagra shop in bangalore|effet viagra sur femme|price best viagra pills buy|chemical name for viagra|trial viagra offer|viagra gruppa|viagrasuperactive|viagra de 150 mg|male and female viagra uk|where to get cheap viagra|buy viagra philippines|buy edinburgh gb viagra|viagra plus buy india|prezzo basso viagra farmacia|ebay viagra 50mg from the uk|viagra for men uses|viagra uk only|street price viagra|follow link viagra for women|viagra en lnea en|eshop for viagra|pfizer viagra dosage 100 mg|viagra precio farmacia|buy viagra online for free|pfizer viagra price pakistan|viagra 43 an|cheap viagra on line in texas|viagra drug info|ordinare viagra line|viagra ohne rezept erfahrun|the best choice viagra on line|i use it viagra levitra cialis|purchase weekender viagra|viagra et le coeur|pfizer viagra buy|tadalafil 20 mg viagra 100mg|viagra ohne rezept wien|to buy viagra in malaysia|viagra mg forum|buy liquid viagra women|viagra men price|viagra ert pills|how much do viagra cost|in viagra kaufen|discount super viagra online|viagra canadian healthcare|viagra 100 dosaggi|type of viagra cialis levitra|non prescription brand viagra|effet cialis viagra|best viagra uk free sample|buying viagra professional|achat viagra cialis generique|viagra pills that take paypal|viagra no isurance cost|mejor viagra|coupon for viagra|viagra sur internet avi|how to take viagra safely|conseguir viagra cuanto cuesta|of controlled viagra list|cheap viagra phone|straight drugged viagra|200mg viagra does|prescription viagra for sale|canadian generic viagra sales|viagra im geschaft kaufen|buying viagra online danger|viagra online best pharmacy|viagra samples for physicians|hurghada viagra kaufen|age 40 use viagra|guter viagra shop|nueva viagra|viagra ukrainian band|pfizer viagra side effects fda|faux viagra ligne|free viagra in the uk|wholesale viagra uk|viagra dosage cost|directions for generic viagra|can you buy viagra vietnam|viagra bij vrouwen|viagra best cheap sales|viagra za|acquisto viagra ciali|take viagra|campione viagra libero|viagra generica espaa|on line viagra discount|what vitamin works like viagra|number viagra prescriptions|cheep viagra uk|viagrasviagras|viagra pour homme naturel|medicine viagra price in india|viagra prezzo farmacia|are there pills like viagra|viagra protests|viagra 100 vrs 50 mg|try it info viagra|prix viagra dk|problems with viagra|viagra pills for sale as trail|code coupon viagra|viagra a che eta|counterfeit viagra australia|viagra gnstig ohne rezept|opinion viagra generico|viagra rouge|preise viagra rezeptfrei|viagra efectos caus|viagra generico sirve|viagra prezzo pfize|i recommend best place viagra|consumo de viagra en jovenes|how do i get viagra from tesco|uk order viagra|for sale viagra pill|get rid of a viagra erection|ubernachtung viagra|cialis viagra farmaci|viagra kaufen swiss|viagra bestellen rezept|does viagra make you bigger|viagra uk customs|ed non prescription viagra|wow 5 mg viagra|viagra assunzione|prix viagra montral|viagra cost at boots|best online viagra canada|viagra a genova|what strength viagra is best|foro comprar viagra generico|online viagra sale|enter site real viagra gel|meilleur viagra cialis levitra|viagra 100mg test|viagra printable free|viagra soft tabs vs regular|viagra missle|online viagra rezept|viagra apotheke ohne rezept|herb viagra sale|with eat viagra|soft viagra purchase|usefull link viagra to order|viagra with food|viagra huvudvrk|buy viagra online italy|viagra 25 mg valor|by viagra on craigslist|buying viagra prescription|where to get viagra prescribed|viagra 25 mg cost|buy viagra in ontario|walmart viagra sell|viagra for purchase|viagra tablets price uk|cheap alternatives to viagra|viagra cialis buy|pros and cons of viagra|viagra online farmaci|prix viagra paris|need sample viagra australia|i need viagra today|bene levitra o viagra|cheap viagra suppliers|low cost herbal viagra|does viagra need prescription|viagra foglio illustrativo|genuine viagra in the uk|viagra mejor que cialis|acheter au noir du viagra|precio del viagra en el|try it viagra england|original viagra price|viagra roemmers|viagra cheaper alternatives|achat viagra sans ordonnance|we like it best viagra|viagra boots cost|maximum safe dosage viagra|viagra ou generico|we use it sales online viagra|canadian vancouver viagra|cialis or viagra online|viagra advice|viagra di erbe naturali|pris viagra|good choice viagra spray|doc morris viagra kaufen|blue vision viagra|does viagra expire|viagra pills in india price|purdue viagra|generic viagra equivalent|viagra free samples women|viagra pfizer erfahrung|try it 100mg viagra cost|cheap viagra legaly in ottawa|viagra trial|il viagra roma|where to buy viagra in usa|buy viagra in canada|forum viagra en lign|viagra en cualquier farmacia|viagra achat paypal|herbal viagra beer|viagra sample free pack|risk ordering viagra online|generic viagra calgary|viagra gratuit canada|recommended site scam viagra|viagra online bangladesh|viagra bestellen schweiz|compri il viagra online|viagra generica en farmacia|athens shop viagra in greece|generic viagra fast buy online|viagra price euro|malaysia online viagra|wow look it natural viagra|viagra how can we buy|uk supplier generic viagra|overnight viagra us shipping|preisnachlass viagra verkufe|golden viagra usa|acheter viagra teva|prices on name brand viagra|viagra pill on sale in usa|buying viagra in tijuana|dr to purchase viagra|viagra se vende libr|will 100mg of viagra work|il viagra napoletan|order viagra pills online|precio del viagra en colombia|viagra online apotheke test|viagra kaufen online|generic viagra online discount|viagrahowardstern|perth viagra prices
 145. auto insurance companies auto insurance companies auto insurance companies [url=https://autoinsurancecompanies.us.com]cheap car insurance in texas[/url]
 146. A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing slightly evaluation on this. And he in fact bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I really feel strongly about it and love studying extra on this topic. If doable, as you become experience, would you thoughts updating your blog with extra details? It's highly useful for me. Big thumb up for this blog publish! http://hellowh983mm.com
 147. Hey, thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.
 148. Se vende sin receta en ecuador http://kupolino.com/lopta/css/farmacia/esita.html comprar contrareembolso en barcelona.
 149. Precios farmacias http://klijenti.citysuteam.rs/custom/farmacia/aristocort.html precios pastillas.
 150. Costo de pastillas http://www.subaltyk.dekom.com.pl/ap/css/farmacia/ergotamina.html donde puedo comprar sin receta en cordoba España.
 151. Con o sin receta http://www.hoteldal.pl/gdansk/css/farmacia/memomax.html comprar generico España.
 152. Es necesaria receta medica para comprar http://www.dziennik.twardoch.pl/wp-content/cache/farmacia/zoltum.html donde puedo comprar en bogota.
 153. TDG
  Como comprar en España http://www.tdgdesign.com/wp-includes/certificates/farmacia/bronchospray.html como comprar generico en España.
 154. Precio en farmacia con receta http://tadam.eu/wp-content/uploads/2017/01/farmacia/sulfa.html precio guatemala.
 155. Precio farmacia mexico http://hu.hedera.rs/wp-includes/ID3/farmacia/zetia.html con receta medica precio.
 156. Las pastillas se venden sin receta medica http://hedera.rs/wp-includes/certificates/farmacia/hiconcil.html comprar generico en España.
 157. Farmacias http://gadget.rs/wp-content/languages/themes/farmacia/valporic-acid.html generico comprar España.
 158. Venta de en valencia España http://citysuteam.rs/wp-content/languages/themes/farmacia/misol.html donde comprar en guatemala.
 159. Pastillas costo http://www.ex-in.com/wp-content/uploads/2015/11/farmacia/diclac.html pastillas precio Ecuador.
 160. order in usa http://www.expressionsokc.com/wp-content/plugins/iframe-to-embed/pharmacy/allermax.html price uk.
 161. where to buy tablets in chennai http://wendygalgan.com/wp-content/pharmacy/convertin.html can i get in canada.
 162. average price of uk http://ccbbuddy.com/wp-content/uploads/2017/02/pharmacy/scabisan.html Generic for sale.
 163. Where can I buy over the counter in malaysia http://friendsofbelsizelibrary.com/wp-content/uploads/2017/06/pharmacy/andrin.html how much does cost in canada.
 164. online no prior prescription canada http://www.gathmanfamily.com/blog/wp-content/gallery/pharmacy/rifaximin.html cost ontario.
 165. buy next day delivery uk http://www.tasslehof.com/wp-content/uploads/2017/01/pharmacy/camisan.html Buying in uk.
 166. where can you buy tablets http://www.travelingwiththejones.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/pharmacy/tarka.html new zealand.
 167. professional new zealand http://resourcefuldata.com/wp-content/plugins/pharmacy/cardiostat.html price south africa.
 168. new zealand over the counter http://www.livingtroublefree.com/wp-content/themes/pharmacy/finacapil.html Over the counter drug.
 169. generic tablets http://www.hughesanderson.com/wordpress/wp-content/pharmacy/spiriva.html price.
 170. buying online canada http://www.cinnamontraveler.org/wp-content/uploads/2017/07/pharmacy/sensibit.html over the counter version of.
 171. where to buy over the counter in malaysia http://wendygalgan.com/wp-content/pharmacy/levofloxacina.html online for sale.
 172. best price for in uk http://rapidexpeditions.com/blog/wp-content/uploads/2015/05/pharmacy/carvil.html buy cheap.
 173. How to get from doctor uk http://thestudentendowment.com/wp-content/uploads/2015/04/pharmacy/prestole.html buying over the counter.
 174. for sale nyc http://guerreromovie.com/site/wp-content/themes/pharmacy/clotrimazole-betamethasone.html average cost of prescription.
 175. where can i buy online canada http://bayswaterbowlsclub.com/staging/wp-content/plugins/pharmacy/meclozina.html where can i get in australia.
 176. buy without seeing a doctor http://underworldphotography.com/wp-content/plugins/pharmacy/monopril.html medicine for sale.
 177. buy online generic http://overhillgardens.com/blog/wp-content/uploads/2017/01/pharmacy/rivastigimine.html cost of generic in canada.
 178. where to buy over the counter in canada http://www.datasciencemelbourne.com/datathon/wp-content/logs/pharmacy/climaval.html canada generic.
 179. non prescription http://www.guthrieartcenter.org/wp-content/uploads/2017/01/pharmacy/zyvox.html pills buying.
 180. where to buy in malaysia http://journal.psyart.org/wp-content/uploads/2017/01/pharmacy/doxycycline.html getting in new zealand.
 181. Order online us http://psyart.org/cache/pharmacy/retin-a.html for sale us.
 182. Without a doctor prescription usa http://www.arbonet.net/wp-includes/ID3/pharmacy/bladuril.html Best place to buy generic online.
 183. how much pills cost http://www.tomhebert.com/wp-includes/certificates/pharmacy/elater.html tablet price philippines.
 184. pills uk price http://www.communitycaringcouncil.org/calendar/scripts/pharmacy/gastrex.html buy generic online.
 185. purchasing online australia http://itsaboutthyme.com/Scripts/pharmacy/veramyst.html pills orders.
 186. average cost of per pill http://www.brigittadau.com/wp-includes/certificates/pharmacy/potencil.html cost canada.
 187. buy online uk cheap http://www.clayalliance.org/wp-content/flagallery/one/pharmacy/priligy.html overnight shipping.
 188. buy generic online with mastercard http://www.etheriafilmnight.com/wp-includes/certificates/pharmacy/quinoderm.html average cost of treatment.
 189. safe place to buy online http://www.undergroundbee.com/pix12/pharmacy/varenicline.html cheaper alternative.
 190. order online fast shipping http://www.discoverhoustontours.com/images/pharmacy/inflam.html where can i buy online.
 191. cheap pills for sale http://ouroboros-press.bookarts.org/wp-content/uploads/2017/09/pharmacy/abloom.html generic health tablets.
 192. tablet online order http://bookarts.org/images/pharmacy/nopain.html Order online usa.
 193. cheap for sale uk http://www.gabrielleluthy.com/wp-content/uploads/2017/10/pharmacy/husren.html prices usa.
 194. Purchase nz http://www.dinottelighting.com/widgets/pharmacy/optamox.html buy online uk.
 195. canada over the counter http://www.kirkhopperfineart.com/ridingthetiger/images/pharmacy/persantin.html where can i buy.
 196. current price of in canada http://www.beetlehousenyc.com/wp-content/uploads/2017/10/pharmacy/microdiol.html Cost of in canada.
 197. retail price south africa http://www.fireflyrestaurant.com/graphics/pharmacy/ivera.html Generic best price.
 198. cheapest price australia http://kentandmedwaygrowthhub.org.uk/wp-content/uploads/2017/05/pharmacy/elitan.html buy generic.
 199. to buy over the counter http://cocktailcup.ca/wp-content/uploads/2016/01/pharmacy/arendal.html for sale us.
 200. treatment cost http://kurt-security.com/wp-content/languages/pharmacy/uniflex.html Order pills.
 201. Buy over the counter in canada http://www.cleanindia.org/wp-content/pharmacy/contracep.html How much does cost in new zealand.
 202. Buy real online usa http://burlingtondowntown.ca/news/img/pharmacy/fangan.html can i get in canada.
 203. cheapest generic uk http://winnerbikeshop.rs/wp-content/uploads/pharmacy/minoxidil.html Canada merck.
 204. buy new zealand http://fearzero.com/wp-content/uploads/2017/01/pharmacy/valcap.html cost without insurance.
 205. Pills for sale usa http://www.evolvor.com/health/wp-includes/certificates/pharmacy/epitomax.html is ordering online safe.
 206. medicine cost http://weslowrey.com/wp-content/uploads/pharmacy/flovent.html buy.
 207. new cost of in canada http://pmwyre.com/wp-content/languages/plugins/pharmacy/pansec.html over the counter south africa.
 208. generic price uk http://www.switch2.co.uk/wp-includes/certificates/pharmacy/flumil.html average price.
 209. ADP
  Prices in mexico http://www.adpdirectltd.co.uk/wp-docs/pharmacy/estalis.html low price.
 210. Where can I buy online uk http://designermenu.co.uk/wp-content/pharmacy/finax.html what does a pill cost.
 211. Australia prescription http://www.opsint.com/wp-docs/pharmacy/ciprodex.html usa over the counter.
 212. Buy cheap next day delivery http://www.davejohnsondesign.co.uk/online-payments/pharmacy/index-58.html online no prior prescription canada.
 213. Where can I buy over the counter in europe http://gardens-4-u.com/css/pharmacy/ascriptin.html online no prior prescription.
 214. Generic lowest price http://www.angiemcampbell.com/wp-docs/pharmacy/ospamox.html order discount.
 215. Order overnight http://www.pccareuk.com/home/pharmacy/admac.html online no prior prescription uk.
 216. For sale new zealand http://www.wendydaws.co.uk/wp-content/pharmacy/menaelle.html buy cheap tablets.
 217. Price canada http://tradesmensdirectory.com/photos/pharmacy/repaglinide.html get cheap online.
 218. Order generic overnight http://www.students4houses.co.uk/wp-content/pharmacy/prozin.html buying generic online safe.
 219. Where can I buy online safely http://hertsparentcarers.org.uk/wp-content/languages/pharmacy/novacan.html order tablets.
 220. billiga billigt, http://sverige-apotek.life/alpiny.html , generisk online Sverige.
 221. Eugenenoume
 222. JJ Agirre
  Eskertzen dira Ferminen hausnarketak, ados egon zein ez, eztabaida betean sartzeko aukera ematen dutelako, autore gutxirekin gertatu bezala. Eta horrelako eztabaida libre eta konplexurik gabekoen behar handia daukagu. Horiek esanda, hainbat kontutan bai, baina beste batzuetan ez nator berarekin bat. Filmeetako doblajeez esandakoekin ados nago neurri handi batean.Hala ere, Santik eta Enekok aipatu bezala, auzia oso konplexua da, zeren gipuzkoar edo nafar euskaldunzahar bati baino askoz urrunagokoa egiten baitzaio bizkaieradunari filmetako hizkera askotan bitxi hori. Hedabideekin gertatzen kontu bera gertatzen da neurri handi batean. Harritzekoa da berriak, eta areago eskualdeetako hitzak eta beste aldizkari batzuek, gertutasun gehiago ez agertzea tokian tokiko euskalkiekiko. Tamala. Euskalkiekiko urruntasunari, gehituko nioke lerratze ideologikoa, zenbait hedabideren kasuan. Zilegi dute nahi duten aldera jotzea, baina horrek ere ez die laguntzen gehiago hedatzen. . “Oztopo exojeno garbirik ez dagoen herriak” aipatzen ditu Ferminek. Zein dira horiek? Neronek behintzat, ez ditut ezagutzen. Eskola, eliza, goardia zibila, medikua gehienetan erdalduna, hedabide erdadun askotarikoak etxe guztietan sarturik… Eragile exojeno horiek guztiak euskal herri guztietara heltzen dira. Aldea da, oraindik badirela %70etik gora euskaldun dauzkaten herriak, eta horietan badagoela saiatzea oztopo exojenoei aurre egiten, zein zail gertatzen den ere. . Katalanarekiko konparazioak oso labankorrak gertatu ohi dira. Espainierarekiko / frantsesarekiko gertukotasuna dauzka katalanak abantaila bezainbeste arrisku. Areago, badirudi azken urteetan erabilera maldan behera datorrela Katalunian (Hego Euskal Herrian EZ bezala, datu ofizialei men egin behar bazaie. Nik neuk ez…) . Bizkaierari edota bazenafarrerari (zer esanik ez zubererari) bizkarra eman izana iruditzen zait egin dugun hankasartze handienetako bat. Batuaren zein eredu “gipuzkoartua” sartu dugun ikastetxeetan, eta zeinen desegoki egin dugun askotan. Baita euskaltegi askotan (gehienetan?) ere. Bizkaiko eremu zabaletan, lehendik ere bazegoen gipuzkerarekiko konplexua, biderkatu egin zen batuaren inplementazio zurrunarekin. Gehitu horri urte haietako borroka ideologikoa ere hizkuntzaren alorrera etorri izana (bizkaiera “jeltzaleena” eta batua “ezker abertzalearena”), eta horra egun Bizkaian pairatzen dugun (datu ofizialetan islatzen ez den) gainbehera negargarriaren azalpenetako bat. . Hala ere, arazoa, hautatutako hizkuntza eredua baino (horri eraginik ukatu gabe), apustu politiko zintzorik egin ez izana, hedabide sare nahikoa hedatu ez izana, unibertsitatearen ekarpen txikia, eskaintza ikaragarri mugatuarena baita haur eta gazteen adintarterako ere, EiTBren eredu nire ustez penagarria (salbuespenak…), eta erdarak “gure” egin izana. Zeren eta erdarak euskara bezain gureak badira, eta ezkutatu egiten bada inposatuak izan direla eta egun ere inposatzen zaizkigula, euskara desagertzera kondenatuta baitago. Zertarako nahi dugu euskara, beste “gure” hizkuntzak askoz garatuago, hedatuago, erabat normalizatuta eta internazionalagoak badira? Nola da posible gazteleraren eta franrtsesaren inposaketa eta euskararen ordezkapen prozesua ezkutatzea baita alderdi abertzaleek ere?
  • JJ Agirre
   (Barkatu aurrekoa hirugarren pertsonan idatzi izana. Zuzeun idatzi dut lehenik, eta zuzendu gabe hona ekarri). Aurrerago honakoa diozu: "Hiztun batzuk badira, kualifikatu edo super-kualifikatuak. Eta besteak, gehienak, gero eta desastreago, espainol noranahiko eta omnipresentea eskura izanda, motibazioz inoiz baino eskasago dabiltzanak, euskara profesional horri heldu, eta haien egunerokotasunean kalzadorez sartzeko. Euskarak sekula izan duen elite linguistikorik zabalena osatzen dugu -milaka lagunek osatua!- eta, ordea, bakarrik eta triste sentitzen gara, inork ikusiko ez bagintu bezala, gailur jendetsu bezain isolatu horretan." . "Elitekide" asko eta askok, bere lanorduetara mugatzen du euskarazko jarduna, tamalez. Bere etxean eta inguru hurbilean euskaraz bizitzea oso zaila gertatzen zaiolako, edo besterik gabe, ez diolako euskarari lanerako ez den beste garrantzirik ematen (euskara maila tamalgarriko zenbat irakasle ezagutzen ditugu, adibidez?) Euskararen arazo nagusietako bat, nagusia ez bada, prestigiorik ezarena da. Eredu zabarrak, erdaretako maileguak (are gehiago) areagotzeak, ez zion batere mesederik egingo ziurrenik alde horretatik, aintzat harturik gure gaineko erdaren zaindariek euskararen eznahikotasunarekin daukaten tema, adibidez. . "Euskara eredu ofizialari ganoraz heltzeko lan nahikoa egiten dutenak, ondoren, euskararen profesional bilakatzen dira –irakasle, teknikari, kazetari, itzultzaile- eta besteak bidean gelditzen dira, kitto". Bai, baina ez hizkuntza ereduaren erruz, helduleku, aukera eta tresna erakargarrien eta nahikoen faltaz baizik. Eta batez ere irakasle askoren kasuan, haurreskolatik unibertsitateraino ("berritzeguneetatik" igaroz) onartezinetik gertu dago ikasgeletan darabilten euskara maila. Horri gehitzen badiogu gure "elite" politiko eta ekonomiko abertzaleen (unionistenak aipatzea ere ez du merezi) hizkuntz jokabidea, hizkuntza-eredura heldu aurreko oztopo sorta itzela gertatzen da.
 223. Santi leone
  Hola, Akaso hobe adostasunetik hasten banaiz: nik ere uste dut komenigarria dela euskara batuaren hiztegia zabaltzea, eta bide horretarik Amurizak egin dituen kritika eta proposamen batzuk arrunt egokiak iduritzen zaizkit. Ez dakit espainolezko maileguak onartzea -edo orain artio baino errazago onartzea- bide bakarra denetz. Beharbada ideia ona litzateke -maileguak onartzearekin batera- euskara batua zer den ongi azaltzea, eta hainbat tokitan eskuar ditugun solasak hedatzen saiatzea: ni nekatua bainago urtero esplikatu behar izateaz nire "erran" eta "bertze" ez direla euskalki, batua baizik; etorri bezain fite ez dela frantsesa -"vite, vite" adierazi zidan behin ikasle batek, nik ez nekielakoan edo-, euskara ederra baizik; eta janzteaz gainera, trankil aski beztitzen ahal garela. Hori erranda, gaineratuko nuke konparazioak gorrotagarriak direla, eta Kataluniarekikoak oraindik gorrotagarriagoak, edo, bederen, aski alferrikakoak. Eta, aukeran, sinplistegia iduritzen zait -pittin bat- gure literatura komertzialaren porrota euskara batuaren eredu ustez garbizaleari leporatzea, eta katalanaren arrakasta esplikatzea, berriz, horrek espainolarekin duen antza dela eta. Fenomeno konplexuak kausa bakar batera murriztea ez baita sobera zilegi, nire iduriko. Atxagaren diktuma da: euskaldunak seiheun mila omen gara, baina bortz minutuz etenik egin gabe mintzatzeko gain direnak, ehun mila. Horietarik, zenbat dira irakurle? Aldiz, zenbat dira katalanak? Non dugu Euskal Herrian Gironaren tamainako hiri euskaldun bat -Girona den katalana bezain euskalduna, erran nahi baita-? Non ditugu alderdi unionistetan Vidal-Quadras edo Piqué bezalako hiztun natiboak, katalana edota euskara hedatzearen etsai amorratuak izanda ere -non, alderdi abertzaleetan-? Baina, tira, euskara batuaren errua da best-sellerrik ez badugu. Best-sellerrak, bertzalde, baditugu, erdaratik ekarriak -Araban bizi den hartaz ari naiz-, edo Espainian sarituak -Ondarruko mutil xumeaz ari naiz-. Hiztun natiboak -tira, hiztun natibo batzuk- akonplejatu egin omen ditu euskara batuak. Enekoren pasadizoa gustatu zait, nik kontrakoa ezagutu baitut. Bolada batean, euskaraz "malo sea" nola erran ezin asmatuz ibili nintzen; halako batean, baserri batean, gure semea jostetan ari zen hango gizonarekin, eta haurrak zerbait erranda, "malo sea" bota zuen gizonak; gero, niri begiratu, hasperen egin -nire talibanismoak noraino gogaitzen zuen adierazteko- eta euskaraz bota zuen "ez ahal da izein". Euskaraz ere erran zitekeen, baina, badaezpada ere, lehenik erdaraz bota zuen. Konpleju batzuk euskara batua baino aise zaharragoak dira, edota ez dute horrekin deus ikustekorik. Zenbaitek hain dituzte makuluak gustuko, ezen behar ez direnean ere baliatzen baitituzte. Batzuendako logikoa dena, harrigarria da bertze batzuendako. "Logiko" jotaz idaztea, denok horrela ahoskatzen dugulakoan, ez da logikoa, ideologikoa -edo ideolojikoa- baizik, eta "denok" aipatzen den aldioro gertatzen den bezala, batzuk kanpo uzten ditu. "Logiko" eta "ideologiko" gez idatziz, aukera ematen dugu, alde batetik, hiztun bakoitzak nahi, ahal edo ohitura duen bezala ahoskatzeko, eta bertzetik, bidenabarkoan onartzen dugu ahozko hizkuntza eta hizkuntza idatzia sistema diferenteak direla. Nik jota ez dut jamón bezala ahoskatzen, ya bezala baizik, baina ez dut loyikoa erraten. Enekok bezala, ohar asko nituzke egiteko, baina uste dut idatzitakoa aski dela. Bego horrela.
 224. Eneko Bidegain
  Kaixo Fermin, Ohar asko nituzke egiteko zure artikulua irakurri eta gero. Bata da, Ipar Euskal Herriari buruzkoa. Artikulu osoan aipatzen duzu espainola, ez ordea frantsesa. Logika honekin, Iparraldekook zilegitasun eta behar bera genuke frantseskadak sartzeko. Eta orduan zer komunikazio daukagu gure artean? "Hegoaldeko euskaraz ari naiz: trinkotzea lortu izan balitz, hizkuntza gune handi, dentso eta ondorioz –grabitatearen legeari jarraiki- denontzat erakargarri, baita iparraldekoentzat ere, suertatu izango zena" erakustera ematen duzuna da Iparraldekoak hain gara insignifikanteak, ez daukagula kontuan hartua izateko eskubiderik. Egin zenion elkarrizketan Asiskok eman zizun erantzunarekin bat egiten dut. Artikuluaren muinera etorrita, lexikoa ez zait garrantzitsua iruditzen; lexiko garbizalea ala ez, ez da inportanteena. Egitura eta gramatika dira funtsezkoenak. Dena den, komunikabideek erabiltzen duten euskara artifizialaren kritikarekin ez dut bat egiten. Ez zait justua iruditzen, gainera. Hasteko, euskarazko bikoizketak bezain artifizialak eta jasangaitzak dira espainolezkoak edo frantsesezkoak (adibidez, haur batek Shin Shan euskaraz ezagutu eta gero, ezin du jasan espainolez). Bestetik, euskarazko edukiak ez kontsumitzearen hautuaren arrazoi nagusia ez da hizkuntza: izan daiteke gaitegia, borondate falta, espainolezkoen edo frantsesezkoen lehia handia (daukaten hautu zabalarekin) eta botere ikaragarria. Gure hizkuntzaren ahulezia indar harreman eta botere harremanaren ondorioa da, ez Euskaltzaindiaren hautuaren ondorioa. Bukatzeko, nire aitaren adibidea emango dizut (eta antzeko beste kasu frankoren berri entzun dut): 14 urteak arte bakarrik joan zen eskolara eta hori frantsesez. Ez du ikasi euskara batua. Baina Egunkaria sortu zenean, egunero erosten hasi zen, eta irakurtzen du geroztik. Nahiz eta onartu euskara estandar hori ez zela berea, berehala ohitu zela aitortu zuen. Gauza bera ETBri dagokionez. Beste batzuek, aldiz, nahiago izan dute frantsesez irakurtzen edo telebista ikusten jarraitu "euskara espainoldu" horretan baino. Horrekin erran nahi dudana da irakurle/ikusleak borondatea baldin badu eta eskaintzen zaizkion produktuetan intereseko gaiak aurkitzen baditu, euskara "artifizial" hori ez dela arazoa. Andaluz batentzat espainol estandarra bezala.
  • ferminetxegoien
   Kaixo Eneko, iruditzen zait egia dela diozun guztia, baina jarraitzen dut pentsatzen badela egia ere neuk esandakoa. Nahiz eta, itxura batean, kontu antagonikoak ematen duten, oso posible delako biak batera -eta baita beste asko ere- gertatzea edo gertatu izana. Zentzu horretan, iruditzen zait neuk azaldutakoak funtsezkoagoak izan direla, oro har, eta ez onerako, euskara batuaren zabalkundean. Gutxienez, bai "esaten dena" -lexikoaz ez baita ia ezer esaten- baino askoz modu erabakiorragoan. Lexikoaz haratago ere, asko hitz egin liteke, noski; batez ere gipuzkeratik -zu eta biok bezala- ez gatozenok. Baina orduan bai sartuko ginateke, nago, egindakoaren eta egin beharrekoaren arteko eremu ezin paduratsuagoan. Zer esango dizut, dena ezin da: bizkaierazko aditzak eta deklinabideak askoz gutxiago existitzen dira euskara batuan lapurterazkoak baino. Edo, nahiago baldin baduzu, batuerazkoetatik urrutiago dirudite bizkaiko formek, zuenek baino. Baina dena ezin da. Ebidentea da ezin ditugula bi aditz sistema erabili batera, edo hainbeste deklinabide derberdin kasu bakar baterako. Beraz, lexikoarena bada indargune bat gauzak errazteko eta konpaktatzeko, agian gure esku modu sinplean dagoen tresna bakarra. Espainolaren arabera? Helburua da euskara gune handia, ahalik eta dentsoena, lortzea. Trinko denak inguruko guztia erakartzen duelako. Euskara desberdinen arteko trinkontasuna frantsesaren kolaborazioaz lortuko balitz, neu pozik. Euskara batu frantsestuak zuengana eraman nazan grabitatearen indarrez. Baina zuen kondizioak hamaika aldiz penagarriagoak dira gureak baino. Errepublika letala delako: begira non dagoen katalana Frantzian. Gainera, gu baino askoz hiztun gutxiago zarete. Halere, ez dakit, hegoalde honetan ere, ez ote gabiltzan berandu. Tira, denon artean diskutitzeko modukoa, noski. Milesker!
   • Gilen
    "begira non dagoen katalana Frantzian". Iruditzen zait esaldi horrekin erantzun diozula zeure lehen argudioari.