TAKING TOO LONG?
CLICK/TAP HERE TO CLOSE LOADING SCREEN.
CLOSE SEARCH

Prebisore Ilusoak

Xabier Amurizak idatzia, bere nobeletako batean: “Aitita Eolio prebisore ilusoa izan zen”.

“Prebisore”, eta ez hiztegiak dakartzan “zuhur” edo “ernai”, ezta “aurre-ikusle” modukorik ere.

“Ilusoa”, eta ez hiztegiak dakartzan “inozo” edo “sinesbera”, ezta “baikor” modukorik ere.

Prebisore ilusoak izan ote ziren euskara batuaren koordenadak ezarri zituztenak?

Euskararen zabalkundea ez da katalanarena bezain modu arrakastatsuan gertatu, baina katalanaren zabalkunde arrakastatsuak ez dauka euskararen nola-halakoaren bezainbesteko meriturik. Azken batean, katalana eta espainola oso hizkuntza antzekoak direlako, ia hizkuntza berbera ez esatearren. Antzekoagoak, haien artean, arratiarra eta aetza baino. Beraz, nahikoa da euskararen zabalkundearen porrotaren kontuagatik euskaldunok gure burua jipoitzeaz. Arrakasta erdiestea, euskaldunontzat, askoz zailagoa zelako. Euskal Herrian egoera soziolinguistikoa bazelako hamaika aldiz korapilatsuagoa, abiapuntuz.

Eta baita, ondoren, Euskaltzaindiak zabaldutako euskara batuaren eredu, neurri batean, zaputzarengatik ere.

Neurri aski inoperantegi batean, garbizaletasunean oinarrituta egoteak, euskarazko hiztegietara igo gabe euskaldun gehienek erabat barneraturik zituzten espainolezko hitz eta esamoldeak –prebisore, iluso- eta haien ordez proposatuta, ordea, euskaldun gehienentzat praktikoki ezezagunak ziren euskarazko hitzak, hiztun euskaldun pilo bat erretraitu egin zituelako euskararekiko.

Zenbait kasutan, baita era gogorrean betirako akonplejatu ere, batez ere euskaldun zahar arrunt ugari, haien euskara dialektal ezinbestez espainoldua kaka zaharra zelakoan.

Ondorioz, zera gertatu da: euskaldun zahar nahiz berri askori, euskara batua egiten zaiela ez-komunikatiboa. Batez ere, delako errejistro informaletan. Normala den moduan, hiztun gehienek momentuz ez dakitelako euskara batua, informal egiteko, nola apurtu edo dekonstruitu.

Orduan, ongi ezagutzen duten hizkuntza apurtu edo dekonstruituan baino (euskalkian ala espainolez, edo bietan) ez dituzte euskaldun horiek aurkitzen –behar linguistiko bati buruz ari gara- komunikazio kolokialetarako esamolde egoki gehienak.

Bizitza errealean bezala, baita fikzioan ere. Adibidez bikoiztutako pelikuletan, telebistan ia inork aguantatzen ez dituenak, ikusle gehienei martzianoa bezain gertukoa egiten zaielako bertan ageri den bikoiztutako euskara ustez eta kolokiala.

Hortik datoz bikoiztutako filmek euskal telebistan izaten dituzten audientzia datu hutsalak, eta baita, horretaz ia inork hitz egin ez arren, bai euskarazko beste komunikabide askok –euskal telebistak ia bere osoan ez ezik euskarazko prentsa gehienak- eta baita euskal literaturak, orohar, duten harrera komertzial eskasa. Horietan guztietan, erabilitako euskara eredua Euskaltzaindiak indar agintzaile sinboliko ia gaindiezinaz hobetsi edo aholkatu izan duen euskara eredu garbizalearen gatibu gelditu delako. Badirudi irratia gehiago libratzen dela gatibutasun horretatik, bertan ahozkotasuna askoz bapatekoagoa eta kontrolagaitzagoa delako.

Euskaltzaindiaren eredu garbizale eta aski inoperantearen gatibu, baiki, Euskal Telebista ez ezik euskarazko literatura eta baita prentsa idatzi gehiena ere.

Ikustea besterik ez da behar, arrakasta masibotik zein urrun dauden hedabide ia guztiak, batzuetan ideolojikoki oso desberdinak izan arren. Maila teorikoan hor kanpoan -bereziki unibertsitatean- listo asko ibili arren, modurik kontundenteenean beti hitz egiteko prest, euskal telebistari buruz batez ere, haien esku balego bezala, zerbitzu sozial egoki baterako ez ezik, arrakasta komertzialerako giltza, ya, seguru baietz. Baina hain da argigarria, baita ezker abertzalea boterean izaniko tokietan ere, normalean soziolinguistikoki ondoen dauden eskualdeak, zein zaila izan zaion, ia ezinezkoa, euskara erabateko normalizazioraino zabaltzea…

Are oztopo exojeno garbirik ez dagoen herrietan ere. Askotan, bertako herritar zein agintari euskaltzaleenen inkonprensio eta exazperaziorako.

Arazoaren parte ez txikia, esan bezala, zabaldutako hizkuntza ereduan badagoela, berriki arte, ia inork ikusi nahi izan ez duelako, menturaz. Halako itsutasun historiko moduko hori, aposteriori, primeran ulertzen bada ere. Nola ez da, bada, ulertuko? Duela 40-50 urte hartu beharreko erabaki linguistiko haiek, orduan, nahiko hil ala bizikoak izango zirelako. Are gehiago, zera ikusirik: euskarak ez zuela ia sekula kontsiderazio kulturik izan historian zehar. Gauzak horrela, priorizatu edo lehenetsi egin beharko zen, normala den moduan, eredu ahalik eta garbiena, eta ez, preseski, espainolak zabartutakoa. Ados! Nork egingo zuen kontrakoa?

Normala den moduan –lojikoena dirudien moduan!-diglosiaren aurka borrokatzeko, euskaratik espainola erauztea bazelako, zalantzarik gabe, biderik zentzudunena, ezta?

Ba agian zer, eta kontrakoa egin behar zen orduan: euskaldun gehienek oso oso barneraturik zituzten erdal hitz zein esamolde espainol ugariok, euskara mota desberdinen arteko zubi edo aglutinante –eranskari- modura erabili.

Hegoaldeko euskaraz ari naiz: trinkotzea lortu izan balitz, hizkuntza gune handi, dentso eta ondorioz –grabitatearen legeari jarraiki- denontzat erakargarri, baita iparraldekoentzat ere, suertatu izango zena.

Ez da ahaztu behar katalana erraz konpaktatu izan dela, hain zuzen ere, espainolaren oso antzekoa delako. Antzekotasun hori izan da, katalan hizkuntzan barneratzeko, aski sarbide komodoa, bai espainolaren inposaketa urte gogorren ondorioz katalana ia galdu edo erdipurdi jakingo zuten bertako askorentzat, eta baita -zer esanik ez- kanpotik etorri eta katalanez ezer ez zekiten espainolentzat ere. Baina euskararekin, Euskal Herriko biztanleak, linguistikoki, antzeko egoeran -edo are okerragoan- izan arren, kontrakoa gertatu zen: hautatutako hizkuntza eredua espainoletik ahalik eta aldenduen egotea –lojikoki, teorian- bilatzen zelako. Praktikan, gerora ikusi da, zoritxarrez, beharbada Euskal Herriak ez zeukala, orduan, indar sobranterik euskalkietan ohikoak ziren espainolezko hitz eta esamolde askorik gabeko euskara ofizial bakar eta berriztu bati arrakastarako aukera nahikorekin ekiteko.

Kontrakoa egin behar al zen?

Hau da: tarte batez, egoera soziolinguistiko diglosikoarekin estratejikoki bat eginda, nork bere buruari txertoa edo bakuna jartzen dionaren antzera, euskara modu itxuraz zabar horretan zabaltzen hasi, espainolezko hitz eta esamolde gehienei muzin egin gabe.

Gero bai: fase diglosiko hori ongi burututakoan, behin eta estratejia homeopatiko moduko horrekin bukatu ostean beraz, prozesuan nagusitasuna hartu beharko zuten, nola ez, hizkuntzaren garbizaleek -garbizale edo, beste barik, euskararen tradizio errotu guztien ezagule eta aditu handiek- euskarari itzularazteko berezko dituen ahalik eta errekurtso aberats gehienak edo guztiak.

Ados.

Baina ez hasiera hasieratik, gerora ikusi izan den moduan, halakorik hasieratik egiteak erronka handiegia zekarkielako hiztun gehiegiri, batez ere euskaldun zaharrei.

Badakit orain oso erraza dela hitz egitea. Hau esateko edo ia edozer esateko.

Normala den moduan, garai hartako euskaltzainei ezinezkoa izan zitzaien zetorrenari igartzea.

Hau da, euskara batu garbizalearen erronka itzelari heltzeak hiztun ez profesionalei ekarri behar zien, eta ondorioz gehienek bete behar ez zuten, lanaren nolakotasunari antzematea. Hiztun ez profesionalen bizimodu arruntetan, norberaren bizimoduaren parte nagusi bat ia konsagratu behar izatea zertan, eta hizkuntza minorizatu baten berreskurapenean, jatorriz norberaren hizkuntza bada ere, ez delako lehentasunen arteko lehena izaten ez hemen ez seguruenik beste inon.

Begira Irlandari.

Ez aipatzearren hizkuntzaren bizipen estetikoa: norberarena izan ohi ez den eredu linguistiko berri bati heltzean, kasu honetan batuari, transformismotik ere badaukan ariketa intimo eta oso intentsoa denez gero, aldeko kondizioak beharko ditu hiztunak, ahalik eta aldekoenak.

Duela 40 urte euskaldunon kasuan, inolaz ere, ematen ez zirenak.

Ez naiz bakarrik ari errepresio kontextuez, baizik eta baita egoera soziolinguistiko kontsolidatuez ere. Gure kasuan, arestikoen ondorio badira ere. Alegia, errepresioak ekarritako erdararen nagusitasuna manifestatzen da euskaratik kanpo eta baita euskararen barruan ere.

Gauzak horrela, beraz, erraztu beharra zegoen euskara batuaren zabaltze berez inzierto edo dudazkoa.

Abiapuntuz, ez halako garbizale jarrita.

Baina nola antzeman orduan!

Orain, euskara eredu komertzialki zaputz horren gatibu bizi da euskaldungoa, argitzal ikaragarrien artean. Hiztun batzuk badira, kualifikatu edo super-kualifikatuak. Eta besteak, gehienak, gero eta desastreago, espainol noranahiko eta omnipresentea eskura izanda, motibazioz inoiz baino eskasago dabiltzanak, euskara profesional horri heldu, eta haien egunerokotasunean kalzadorez sartzeko.

Baina orain oso berandu ematen du euskara batu dekonstruituago (momentuz erdararen bitartez, nahi eta nahi ez,) eta, ondorioz, askoz zabarragoa hedabide ofizialetan eta administrazioan onartzeko.

Euskararen profesionalok ez genuke onartuko, orain, euskararen barruan lexiko itxuraz españolizanterik. Neurria hartu eta gero, hiru hamarkadatan zehar landu ostean, Euskaltzaindiak hobetsitako garbiagoari. Bai horixe; sekulako kirrinka egingo liguke, bapatean, “influentziatu” bezalako aditzak, 30 urte pasa ostean, berriz entzun edo irakurri behar izateak. Baina euskaratik bizi ez diren hiztun aktibo eta ez profesional askok -halakorik inon gelditzen baldin bada- eskertu egingo liguke, nago, halako eredu itxuraz zabarrago bati ekingo bagenio.

Ez dakit, ez nago seguru.

Ez dakit zer egin behar den.

Gainera, norabide aldaketa erabakiko bagenu ere, ez dakit egiteko gauza izango ote ginatekeen, honezgero garbizalekeriak kutsatuegi gaudelako gehienok eta, dirudienez, barne inplosio baterantz daramagu euskara.

Euskarak sekula izan duen elite linguistikorik zabalena osatzen dugu -milaka lagunek osatua!- eta, ordea, bakarrik eta triste sentitzen gara, inork ikusiko ez bagintu bezala, gailur jendetsu bezain isolatu horretan.

Duela 30 urte, hizkuntza eredu errazagoa eta komertzialagoa suertatuko zen euskara lexikoki zabarragoa. Bere zabarrean, arrakasta sozialerako askoz aukera handiagoak bazituena, orain arte ofizialki zabaldu izan den eredu garbiagoak -edo ez hain espainolduak- baino. Ikustea besterik ez da behar, oraindik ere, zein egoera patetikoak ematen diren kazetaritzan eta literaturan, esate baterako, euskaraz idazten dutenen lagun giro zein familia barruan, non adiskide eta senide asko eta asko ez baitira gauza izaten, ezin gertuago dituzten kazetari eta idazle lagun edo familia-kide maite horien lanak edo obrak, ezta irakurtzeko ere. Euskaltzaindiak hobetsi edo aholkatutako euskara eredu garbizalearen ondorioz, dozenaka hitz eta esamolde ez-ohiko aurkitzerakoan normalean motibazioa galtzen dutelako. Oso gauza tristea, ez bakarrik adin bateko alfabetatu-gabeen artean gertatzen ari dena, baizik eta, baita ere, ikastolara joan izandakoen artean ere. Ikusten denez, edade batetik aurrera, euskaradunen bideak erabat bereizten direlako. Euskara eredu ofizialari ganoraz heltzeko lan nahikoa egiten dutenak, ondoren, euskararen profesional bilakatzen dira –irakasle, teknikari, kazetari, itzultzaile- eta besteak bidean gelditzen dira, kitto.

Nahiz eta oso geltoki desberdinetan gelditu, bizi diren herrietan euskarak sozialki duen presentziaren arabera normalean. Baliteke oso herri euskaldun batean bizi den norbaitek euskalkian hitz egiteari bai eustea eta ez, esate baterako, prentsa eta -are gutxiago- literatura irakurtzeari. Toki ez euskaldunetan bizi diren hiztun gehienak, ordea, ikastola utzi ostean ez dira euskara eredu ofizialera bueltatuko, salbuespenak salbu, ezta hiztun gisa ere.

Gaur egun, gero eta handiagoa da -batez ere toki ez euskaldunetan- euskaraz teorian badakiten gazteen artean irekitzen ari den arrakala. Nahiz eta denak antzeko ikastoletatik pasa, gero batzuek badaukate sekulako euskara maila –biharko profesionalak- eta besteak –gehiengo ustez eta elebidun hori- erabateko inopian gelditzen dira euskararekiko

Ez dirudi ezta ikastolan ibili direnik ere.

Gauzak horrela, erreakzioz noski, zenbait tokitan euskalkiak indartzen ari dira, oraindik ere gune linguistiko dentsoak osatzeko gauza badirelako, fisikoki nahiz estetikoki erakargarriak beraz, gune txikiak badira ere.

Lena gexa erutenginan baine hamen nakazu bizuneako
Beti barre bateaz arpexan
Sekulako neska jatorra za
Zure edadeako oso maduri za
Guapisimi za
Ia laster eotengazen kariño

 

Kategoria: Artikuluak


*

 1. Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве http://bitly.com/3g3raCg - Флэш новый сезон Наслаждайтесь просмотром сериала
 2. все серии подряд. HD. http://bitly.com/2WK1EKN - Волчонок смотреть онлайн все серии СЕРИАЛ! Все серии, сериал.
 3. You made your point very clearly!! buy cialis
 4. Выбор серии. 1-2 серия, 3-4 серия. http://bitly.com/2z7HfGo - Теория большого взрыва смотреть сериал все серии подряд Выбор серии. 1-2 серия, 3-4 серия.
 5. Beneficial material. Many thanks! ciprofloxacin 500mg antibiotics
 6. 2020 Все Серии Подряд смотреть онлайн в хорошем качестве http://bitly.com/2Xabc0I - Во все тяжкие онлайн Смотреть сериал все серии онлайн в хорошем качестве 4K UHD
 7. Смотреть онлайн сериал http://bitly.com/3cLf7HL - Лучше звоните сериал Смотреть онлайн в HD 720 и 1080 качестве сериал
 8. You said it nicely.. Trsuted Accutane Pharmecys
 9. (сериал 2020) все серии подряд http://bitly.com/2ZhIZI2 - ИП Пирогова смотреть онлайн 2020 Все Серии Подряд смотреть онлайн в хорошем качестве
 10. Fine material. Thanks a lot. sertraline 50 mg
 11. It's an remarkable paragraph in favor of all the web viewers; they will obtain advantage from it I am sure. my blog post - next page
 12. Awesome forum posts, Regards. Compare Avalide To Lisinopril
 13. Excellent data. Regards! zestoretic
 14. You stated it adequately. How To Get Prescribed Valtrex
 15. Cheers. A good amount of knowledge! Lightheaded From Amoxicillin
 16. Regards! Useful information! furosemida
 17. You actually suggested that perfectly. viagra without a doctor prescription usa
 18. Cheers, Ample information. online pharmacies canada
 19. Truly a good deal of very good facts. Colchicine Nz
 20. Very good facts, Appreciate it. amoxicilina 500
 21. Nicely put. Thank you. Promethazine Vc Syrup
 22. Cheers. Very good stuff! Drug Interactions Wellbutrin And Valium
 23. Truly plenty of superb material! ipratropium albuterol
 24. Awesome posts. Cheers! diflucan 150 mg
 25. Cheers. An abundance of material. generic advair diskus
 26. Incredible many of superb advice! fluconazole 200 mg
 27. Nicely put, Cheers! canadian viagra
 28. You are absolutely right. In it something is and it is good thought. It is ready to support you. --- I think, that you commit an error. Let's discuss it. Write to me in PM. online video conversion, lesbi online video, try here squirt online video
 29. Seriously plenty of excellent advice. Purchase Ventolin 100mcg Without A Doctor Prescription
 30. Many thanks, A good amount of postings! Allopurinol Dose
 31. Useful content. Many thanks. Rx Med Sildenafil
 32. Nicely put, Appreciate it. prinivil medication
 33. Nicely put, Thank you! canadian pharmacies-24h
 34. Incredible all kinds of good knowledge! buspirone hcl
 35. Nicely spoken truly. . tadalafil 20mg
 36. Wonderful data. Cheers! tretinoin gel
 37. You actually reported this terrifically! Cheapest Advair Diskus
 38. Point clearly regarded.. zanaflex generic
 39. t trend [url=https://calis24.com/#]cialis prescription[/url] cialis price cialis pack construct https://calis24.com/
 40. Cheers! An abundance of content. flagyl
 41. Terrific material. Cheers! Does Levitra Lower Your Blood Pressure
 42. Thanks, Plenty of posts. Glyburide Metformin Iodine
 43. Fantastic facts. Appreciate it. Tadacip Canadian Pharmacy
 44. Regards! Plenty of postings! methocarbamol 750 mg
 45. Excellent posts. Thanks a lot! inderal xl
 46. You made the point. viagra
 47. You actually suggested that really well! celex
 48. Wonderful material. Thanks a lot. generic for advair
 49. You explained it wonderfully. advair inhaler
 50. You revealed it fantastically! dutasteride 0.5 mg
 51. You made your position very well.! cheap medications
 52. Very good data. Thanks! Lisinopril Get You High
 53. Superb stuff. Thanks a lot! generic cialis tadalafil
 54. You've made your stand very well!! flagyl antibiotic
 55. I think, that you are not right. I can defend the position. Write to me in PM, we will talk. --- I apologise, but, in my opinion, you are not right. I am assured. Let's discuss it. Write to me in PM. 3gp video online, cropper video online, read here online video crop
 56. Amazing information. Appreciate it. Price Of Propranolol Over The Counter
 57. Fine postings. With thanks! cipro antibiotic
 58. Amazing posts. Cheers. interactions for modafinil
 59. Superb data. Thanks! azithromycin 500
 60. You expressed this wonderfully! finasterida
 61. You actually revealed that very well! Proscar Reviews For Prostate
 62. Tips clearly taken!! generic viagra
 63. You actually suggested that adequately. femara medication
 64. You actually revealed this superbly! azithromycin 250 mg
 65. Valuable stuff. With thanks. canada pharmacy online
 66. Cheers. Plenty of write ups. deltasone
 67. Nicely put, Regards! tadalafila
 68. Many thanks. I value it. Free Advair Inhaler Coupons
 69. Information very well applied!. 190 Mg Of Fluoxetine
 70. I congratulate, your idea simply excellent --- The intelligible answer video online xxxl, pov online video, try here video v online
 71. Good posts. Thanks a lot. amoxicillin 875 mg
 72. Great posts. Many thanks! Inderal For Pstd
 73. Superb info. Appreciate it! global pharmacy canada
 74. Truly loads of good data! Drug Lisinopril
 75. You actually reported that terrifically. Levitra Lisinopril
 76. Regards! Plenty of knowledge! doxycycline hyclate
 77. Whoa lots of valuable tips! citalopram
 78. Nicely put, Regards. albuterol hfa
 79. Really lots of superb info. motilium 10mg
 80. Amazing plenty of great data. diflucan
 81. Factor very well applied.. flomax generic
 82. Wonderful material, Thanks a lot! Taking Singulair And Advair
 83. You reported that terrifically! augmentin duo
 84. You actually said that adequately! Free Lexapro Program
 85. It's nearly impossible to find well-informed people on this subject, however, you seem like you know what you're talking about! Thanks Here is my web blog best CBD oils
 86. Thank you. Helpful information! female viagra sex
 87. I thank for the information. --- You are not similar to the expert :) lolicon video online, futanari video online, page video tnt online
 88. You actually suggested it adequately. White Pill With Provigil
 89. Excuse, I can help nothing. But it is assured, that you will find the correct decision. Do not despair. --- It is the true information video online dom2, video xxx online, try here online webcam video
 90. Cheers. I enjoy this! amoxicilina 500
 91. Amazing lots of good data. paxil generic
 92. This is nicely put! . canadian pharmacies that ship to us
 93. Nicely put, With thanks! sildenafil 100
 94. Amazing a good deal of amazing material. hctz
 95. You have hit the mark. In it something is also idea good, agree with you. --- The matchless answer ;) online video zapisat, video online watch, full lesbi video online
 96. Reliable posts. Thanks! Generic Prednisone Online Order
 97. This is nicely said! ! Propranolol Pictures
 98. Amazing info. Thank you. Ampicillin 100 Mg
 99. Kudos! I appreciate it! levitra kaufen
 100. Incredible plenty of helpful knowledge! Zithromax Half-life
 101. Amazing information. Cheers! Off Accutane For 2 Weeks
 102. Thanks a lot! Numerous posts! advair
 103. Nicely put, Thank you. diflucan generic
 104. You actually expressed it very well. cephalexin keflex
 105. Wow plenty of helpful material. How To Get Accutane From Your Doctor
 106. Amazing stuff. Regards! zestoretic
 107. Thank you, A lot of content. ciprofloxacin 500 mg
 108. Thanks! I like it. losartan hydrochlorothiazide
 109. Truly a good deal of good facts. Tretinoin Cream 0 025 Coupon
 110. You actually reported that fantastically! Propranolol Prospect
 111. Really many of helpful knowledge! canadian pharmacies
 112. Truly all kinds of good knowledge. ed meds online without doctor prescription
 113. Kudos. Fantastic stuff! How Often Are Baclofen Pumps Refilled
 114. Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day. It's always interesting to read articles from other authors and practice something from other websites. Also visit my web-site CBD oil for arthritis
 115. Thanks a lot! Helpful information! Where To Buy Propranolol Online Pharmacy
 116. Incredible a lot of beneficial information! Wellbutrin Vs Zoloft For Anxiety
 117. You actually mentioned this adequately! Generic Propecia Compare Price
 118. You revealed this exceptionally well. Ventolin And Proair
 119. Beneficial material. Many thanks. Serious Side Effects Of Doxycycline
 120. Awesome tips. Many thanks! disulfiram
 121. YES, a variant good --- Correctly! Goes! only_julia, zone porn site, scat bdsm tranny scat porn
 122. Все серии подряд смотреть онлайн http://bitly.com/2WHaM2C - Ривердэйл сериал Смотреть сериал все серии онлайн в хорошем качестве 4K UHD
 123. You mentioned it very well. Lower Cost Cymbalta
 124. Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу http://bitly.com/3g3raCg - Флэш смотреть сериал Наслаждайтесь просмотром сериала
 125. You reported it effectively. atenolol chlorthalidone
 126. You stated that very well! zithromax
 127. You have made your position extremely clearly!. Pdr Trazodone
 128. Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве http://bitly.com/2Xabc0I - Во все тяжкие все сезоны все серии Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве
 129. Новые фильмы-сериалы все серии подряд по дате выхода http://bitly.com/2Xa3fZb - Бумажный дом смотреть сериал все серии подряд СЕРИАЛ! Все серии, сериал.
 130. With thanks! Helpful information! generic viagra 100mg
 131. Perfectly spoken indeed! ! Non Generic Cialis In Usa
 132. Наслаждайтесь просмотром сериала http://bitly.com/2Xa3fZb - Бумажный дом новый сезон Все серии подряд смотреть онлайн
 133. Смотреть сериал все серии онлайн в хорошем качестве 4K UHD http://bitly.com/36bCasG - Рик и Морти сезон Смотреть онлайн сериал
 134. This is nicely put. . Online Doctor Ventolin
 135. Wow all kinds of wonderful advice. augmentin duo forte
 136. Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве http://bitly.com/3g2EWVS - Ходячие мертвецы онлайн Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве
 137. Many thanks, Quite a lot of content. Atenolol Diaretic
 138. Awesome postings, Appreciate it! pharmacie canadienne
 139. You actually expressed that adequately. Tadalafil High Blood Pressure
 140. Сериалы и фильмы онлайн http://bitly.com/2zMUz31 - Бывшие смотреть сериал все серии подряд Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу
 141. Выбор серии. 1-2 серия, 3-4 серия. http://bitly.com/36bC04y - Сверхъестественное смотреть сериал Смотреть онлайн в HD 720 и 1080 качестве сериал
 142. Awesome facts. Kudos! buspar generic
 143. With thanks, Loads of forum posts! lisinopril hydrochlorothiazide
 144. 2020 Все Серии Подряд смотреть онлайн в хорошем качестве http://bitly.com/3g2EWVS - Ходячие мертвецы все серии Сериалы и фильмы онлайн
 145. Смотреть онлайн сериал http://bitly.com/2z7HfGo - Теория большого взрыва смотреть сериал все серии подряд СЕРИАЛ! Все серии, сериал.
 146. You actually said it superbly! tamsulosin hydrochloride
 147. Новые фильмы-сериалы все серии подряд по дате выхода http://bitly.com/3fZEho5 - Как избежать наказания за убийство новые серии Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу
 148. Thanks a lot! Helpful information! finasteride 5mg
 149. Very well voiced really! . Can U Take Xanax With Trazodone
 150. Many thanks, Numerous forum posts! promethazine hydrochloride
 151. Cheers. Plenty of posts. ciplox
 152. Сериалы и фильмы онлайн http://bitly.com/3g2EWVS - Ходячие мертвецы все серии (сериал 2020) все серии подряд
 153. Kudos! Plenty of content! antibiotic doxycycline
 154. You explained this adequately. Lexapro And Gabba
 155. Все серии подряд смотреть онлайн http://bitly.com/3fZEho5 - Как избежать наказания за убийство сериал все серии смотреть онлайн Сериалы и фильмы онлайн
 156. Cheers, Numerous advice! lisinopril medication
 157. Наслаждайтесь просмотром сериала http://bitly.com/2TjeRbd - Отчаянные домохозяйки смотреть онлайн все серии подряд без рекламы Смотреть онлайн сериал
 158. Superb info, Appreciate it! diflucan generic
 159. You definitely made your point! no 1 canadian pharcharmy online
 160. Info certainly applied.. baclofen generic
 161. Новые фильмы-сериалы все серии подряд по дате выхода http://bitly.com/2WK1EKN - Волчонок сериал смотреть онлайн Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве
 162. Excellent forum posts. Thank you. valacyclovir hcl
 163. 2020 Все Серии Подряд смотреть онлайн в хорошем качестве http://bitly.com/36bCasG - Рик и Морти все серии Смотреть онлайн в HD 720 и 1080 качестве сериал
 164. Seriously a lot of good data! lisinopril 10mg
 165. Выбор серии. 1-2 серия, 3-4 серия. http://bitly.com/3g2EWVS - Ходячие мертвецы все серии Смотреть онлайн сериал
 166. Many thanks. Loads of postings! Ventolin Priming
 167. Nicely put. Kudos. Lisinopril And Sunlight
 168. You actually stated that well! Where Can I Buy Flagyl Uk
 169. Cheers! I value this! Augmentin Keflex
 170. Great forum posts. Kudos. tamoxifene
 171. Смотреть сериал все серии онлайн в хорошем качестве 4K UHD http://bitly.com/36bC04y - Сверхъестественное смотреть сериал все серии подряд СЕРИАЛ! Все серии, сериал.
 172. Thank you, Lots of information! canadian pharmacies
 173. Good advice. Appreciate it! sildenafil 20 mg
 174. Incredible all kinds of great material! Lilly Prescription Assistance Cymbalta
 175. You made your stand extremely well!! phenergan generic
 176. Nicely put. Appreciate it. Sildenafil Genericos Mexico
 177. Well voiced certainly. . When Does Patent For Levitra Expire
 178. Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу http://bitly.com/2WK1EKN - Волчонок сериал онлайн СЕРИАЛ! Все серии, сериал.
 179. Wow all kinds of useful tips! Uloric Vs Allopurinol
 180. Сериалы и фильмы онлайн http://bitly.com/2LH8I4G - Чужестранка все серии смотреть Смотреть онлайн сериал
 181. You made your point pretty effectively!! Cost Of Generic Wellbutrin At Walmart
 182. Many thanks! Numerous tips! inderal xl
 183. Thank you! Numerous facts! bactrim ds 800-160
 184. Kudos! Numerous tips! Repeat Diflucan Dose
 185. Kudos, I appreciate this! Buy Avodart Brand
 186. Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу http://bitly.com/36bC04y - Сверхъестественное смотреть сериал СЕРИАЛ! Все серии, сериал.
 187. Сериалы и фильмы онлайн http://bitly.com/2LH8I4G - Чужестранка сезон все серии смотреть онлайн Смотреть онлайн в HD 720 и 1080 качестве сериал
 188. Nicely put. Appreciate it. promethazine
 189. Thanks, Very good stuff! Colchicine For Sale No Rx
 190. Amazing advice. Appreciate it! escitalopram 20 mg
 191. Thank you! Numerous info. lisinopril 5 mg
 192. Thanks a lot, I value it! lisinopril hctz
 193. Very well voiced truly. ! Levitra Erfahrung Kauf Online
 194. Выбор серии. 1-2 серия, 3-4 серия. http://bitly.com/36bCasG - Рик и Морти все серии, новый сезон Смотреть сериал Все серии подряд.
 195. Very good info. Many thanks. Propecia Products
 196. СЕРИАЛ! Все серии, сериал. http://bitly.com/3g3raCg - Флэш смотреть Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве
 197. You made your position extremely well!. Buy Phenergan Liquid
 198. Incredible plenty of useful facts! robaxin
 199. Nicely put. Many thanks. azitromicina
 200. You explained it terrifically! amoxicilina 500
 201. все серии подряд. HD. http://bitly.com/2Xabc0I - Во все тяжкие сериал СЕРИАЛ! Все серии, сериал.
 202. Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу http://bitly.com/36bCasG - Рик и Морти новый сезон Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве
 203. You've made your position very well.. glucophage xr 750
 204. You revealed it terrifically. canadian pharmacies online
 205. With thanks. I like this! statarea predictions
 206. (сериал 2020) все серии подряд http://bitly.com/2WHaM2C - Ривердэйл сезон Смотреть онлайн сериал
 207. Смотреть онлайн в HD 720 и 1080 качестве сериал http://bitly.com/36bCasG - Рик и Морти сезон все серии смотреть онлайн Новые фильмы-сериалы все серии подряд по дате выхода
 208. Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу http://bitly.com/3cLf7HL - Лучше звоните новые серии 2020 Все Серии Подряд смотреть онлайн в хорошем качестве
 209. Many thanks. I enjoy it! metformin hcl
 210. Наслаждайтесь просмотром сериала http://bitly.com/2zMUz31 - Бывшие сериал онлайн все серии подряд. HD.
 211. Thanks. Very good information! canadian pharmacies that ship to us
 212. Смотреть онлайн в HD 720 и 1080 качестве сериал http://bitly.com/36bCasG - Рик и Морти сезон все серии смотреть онлайн Смотреть онлайн в HD 720 и 1080 качестве сериал
 213. Thank you, Plenty of facts! generic for advair
 214. Смотреть сериал Все серии подряд. http://bitly.com/3cLf7HL - Лучше звоните все серии, новый сезон Смотреть сериал все серии онлайн в хорошем качестве 4K UHD
 215. You could definitely see your expertise within the work you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. All the time go after your heart. Feel free to visit my web site - best CBD oils UK
 216. (сериал 2020) все серии подряд http://bitly.com/2z7HfGo - Теория большого взрыва сериал смотреть онлайн 2020 Все Серии Подряд смотреть онлайн в хорошем качестве
 217. Very well spoken of course! . tetracycline
 218. Смотреть сериал Все серии подряд. http://bitly.com/2z7HfGo - Теория большого взрыва новый сезон Наслаждайтесь просмотром сериала
 219. Valuable stuff. With thanks! acyclovir 800 mg
 220. Thank you! Awesome information! 500mg Erythromycin 3x Day
 221. Смотреть онлайн в HD 720 и 1080 качестве сериал http://bitly.com/3cLf7HL - Лучше звоните смотреть онлайн Смотреть онлайн сериал
 222. Наслаждайтесь просмотром сериала http://bitly.com/2WK1EKN - Волчонок все серии Выбор серии. 1-2 серия, 3-4 серия.
 223. Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу http://bitly.com/36byUxv - Черный список смотреть сериал Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу
 224. СЕРИАЛ! Все серии, сериал. http://bitly.com/2zMUz31 - Бывшие сериал Выбор серии. 1-2 серия, 3-4 серия.
 225. 2020 Все Серии Подряд смотреть онлайн в хорошем качестве http://bitly.com/36bC04y - Сверхъестественное смотреть сериал Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу
 226. Смотреть онлайн в HD 720 и 1080 качестве сериал http://bitly.com/2WHaM2C - Ривердэйл сериал все серии смотреть онлайн Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве
 227. (сериал 2020) все серии подряд http://bitly.com/36byUxv - Черный список смотреть сериал (сериал 2020) все серии подряд
 228. Все серии подряд смотреть онлайн http://bitly.com/2WK1EKN - Волчонок новые серии Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу
 229. Наслаждайтесь просмотром сериала http://bitly.com/3g3raCg - Флэш смотреть онлайн Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве
 230. Новые фильмы-сериалы все серии подряд по дате выхода http://bitly.com/2Xa3fZb - Бумажный дом смотреть сериал Все серии подряд смотреть онлайн
 231. Amazing data. Kudos. azithromycin 250 mg
 232. It's going to be ending of mine day, however before ending I am reading this impressive piece of writing to improve my experience. Look at my homepage :: best CBD oil
 233. Many thanks. Numerous stuff. tretinoin cream 025
 234. Truly lots of good material! Cephalexin 500 Mgs Twice A Day
 235. Наслаждайтесь просмотром сериала http://bitly.com/36byUxv - Черный список смотреть онлайн все серии подряд без рекламы Новые фильмы-сериалы все серии подряд по дате выхода
 236. Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве http://bitly.com/3cLf7HL - Лучше звоните сезон все серии смотреть онлайн Наслаждайтесь просмотром сериала
 237. Смотреть онлайн в HD 720 и 1080 качестве сериал http://bitly.com/2WK1EKN - Волчонок смотреть сериал Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве
 238. все серии подряд. HD. http://bitly.com/2TjeRbd - Отчаянные домохозяйки новые серии Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве
 239. Выбор серии. 1-2 серия, 3-4 серия. http://bitly.com/36byUxv - Черный список смотреть онлайн все серии подряд без рекламы СЕРИАЛ! Все серии, сериал.
 240. Сериалы и фильмы онлайн http://bitly.com/2zMUz31 - Бывшие сериал онлайн СЕРИАЛ! Все серии, сериал.
 241. 2020 Все Серии Подряд смотреть онлайн в хорошем качестве http://bitly.com/3g2EWVS - Ходячие мертвецы онлайн Смотреть сериал все серии онлайн в хорошем качестве 4K UHD
 242. Смотреть сериал все серии онлайн в хорошем качестве 4K UHD http://bitly.com/3fZEho5 - Как избежать наказания за убийство сериал онлайн Все серии подряд смотреть онлайн
 243. Выбор серии. 1-2 серия, 3-4 серия. http://bitly.com/2TjeRbd - Отчаянные домохозяйки смотреть сериал все серии подряд Смотреть сериал Все серии подряд.
 244. Смотреть онлайн сериал http://bitly.com/2Xa3fZb - Бумажный дом новые серии Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу
 245. Наслаждайтесь просмотром сериала http://bitly.com/2LH8I4G - Чужестранка все серии Смотреть сериал Все серии подряд.
 246. Смотреть сериал Все серии подряд. http://bitly.com/3fZEho5 - Как избежать наказания за убийство онлайн Смотреть сериал все серии онлайн в хорошем качестве 4K UHD
 247. все серии подряд. HD. http://bitly.com/3cLf7HL - Лучше звоните смотреть сериал Смотреть онлайн в HD 720 и 1080 качестве сериал
 248. Смотреть сериал Все серии подряд. http://bitly.com/2WK1EKN - Волчонок смотреть сериал (сериал 2020) все серии подряд
 249. Nicely put. Appreciate it. acticin
 250. Смотреть онлайн сериал http://bitly.com/36bC04y - Сверхъестественное сериал Смотреть онлайн в HD 720 и 1080 качестве сериал
 251. Lovely data. With thanks! Tramadol Phenergan
 252. Really quite a lot of valuable tips. sildenafil citrate
 253. Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу http://bitly.com/2LH8I4G - Чужестранка сериал все серии подряд. HD.
 254. Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу http://bitly.com/3g2EWVS - Ходячие мертвецы сериал все серии смотреть онлайн 2020 Все Серии Подряд смотреть онлайн в хорошем качестве
 255. 2020 Все Серии Подряд смотреть онлайн в хорошем качестве http://bitly.com/2LH8I4G - Чужестранка все сезоны все серии все серии подряд. HD.
 256. Наслаждайтесь просмотром сериала http://bitly.com/36bC04y - Сверхъестественное все серии Сериалы и фильмы онлайн
 257. Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу http://bitly.com/3cMAXea - Дневники вампира сериал смотреть онлайн 2020 Все Серии Подряд смотреть онлайн в хорошем качестве
 258. Наслаждайтесь просмотром сериала http://bitly.com/2TjeRbd - Отчаянные домохозяйки новый сезон Смотреть онлайн сериал
 259. Смотреть сериал все серии онлайн в хорошем качестве 4K UHD http://bitly.com/2LH8I4G - Чужестранка сезон все серии подряд. HD.
 260. Смотреть онлайн сериал http://bitly.com/2z7HfGo - Теория большого взрыва смотреть Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве
 261. Смотреть онлайн сериал http://bitly.com/3g2EWVS - Ходячие мертвецы сериал смотреть онлайн Новые фильмы-сериалы все серии подряд по дате выхода
 262. Наслаждайтесь просмотром сериала http://bitly.com/2WHaM2C - Ривердэйл все серии Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве
 263. Great data. Appreciate it. legitimate canadian mail order pharmacies
 264. Good postings, Regards! sildenafil 50 mg
 265. Incredible many of excellent info! Buy Arimidex Online To Australia
 266. Смотреть онлайн сериал http://bitly.com/36bC04y - Сверхъестественное сезон все серии смотреть онлайн Выбор серии. 1-2 серия, 3-4 серия.
 267. Смотреть сериал все серии онлайн в хорошем качестве 4K UHD http://bitly.com/36bCasG - Рик и Морти смотреть Выбор серии. 1-2 серия, 3-4 серия.
 268. Сериалы и фильмы онлайн http://bitly.com/3g3raCg - Флэш смотреть все серии подряд. HD.
 269. Смотреть сериал Все серии подряд. http://bitly.com/3g2EWVS - Ходячие мертвецы смотреть сериал все серии подряд Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу
 270. Quite, all can be --- You are not right. I am assured. Write to me in PM, we will communicate. buy phone cheap, buy dresses cheap, Buy online hydrocodone buy cheap airline
 271. Все серии подряд смотреть онлайн http://bitly.com/2ZhIZI2 - ИП Пирогова все серии смотреть Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве
 272. I consider, that you are not right. Let's discuss it. --- I am final, I am sorry, but this variant does not approach me. buy cheap essay, buy phones cheap, buy hydrocodone online cheap buy cheap items
 273. Seriously quite a lot of beneficial information! finasteride for hair loss
 274. With thanks, Plenty of information. canadian rx pharmacy online
 275. Новые фильмы-сериалы все серии подряд по дате выхода http://bitly.com/2Xabc0I - Во все тяжкие смотреть сериал все серии подряд Смотреть сериал Все серии подряд.
 276. Great info, Thank you! erythromycin bnf
 277. Смотреть онлайн сериал http://bitly.com/2Xa3fZb - Бумажный дом все серии Смотреть онлайн в HD 720 и 1080 качестве сериал
 278. Наслаждайтесь просмотром сериала http://bitly.com/2ZhIZI2 - ИП Пирогова смотреть все серии подряд. HD.
 279. Выбор серии. 1-2 серия, 3-4 серия. http://bitly.com/36byUxv - Черный список смотреть 2020 Все Серии Подряд смотреть онлайн в хорошем качестве
 280. Выбор серии. 1-2 серия, 3-4 серия. http://bitly.com/36bC04y - Сверхъестественное смотреть онлайн все серии подряд без рекламы Все серии подряд смотреть онлайн
 281. Whoa plenty of fantastic data! Ventolin Albuterol Inhaler For Sale
 282. Смотреть онлайн сериал http://bitly.com/3fZEho5 - Как избежать наказания за убийство смотреть сериал Смотреть онлайн сериал
 283. Valuable facts. Kudos. Zanaflex Vs Ambien
 284. Смотреть сериал все серии онлайн в хорошем качестве 4K UHD http://bitly.com/36bCasG - Рик и Морти смотреть сериал Сериалы и фильмы онлайн
 285. Наслаждайтесь просмотром сериала http://bitly.com/3g3raCg - Флэш все серии Смотреть сериал Все серии подряд.
 286. Новые фильмы-сериалы все серии подряд по дате выхода http://bitly.com/2WHaM2C - Ривердэйл новые серии (сериал 2020) все серии подряд
 287. Наслаждайтесь просмотром сериала http://bitly.com/36bCasG - Рик и Морти смотреть сериал все серии подряд СЕРИАЛ! Все серии, сериал.
 288. hello!,I love your writing so much! proportion we keep up a correspondence extra approximately your article on AOL? I need an expert in this house to unravel my problem. Maybe that's you! Having a look forward to see you. Here is my web page - CBD oil
 289. Смотреть сериал все серии онлайн в хорошем качестве 4K UHD http://bitly.com/2LH8I4G - Чужестранка новые серии Смотреть онлайн сериал
 290. Сериалы и фильмы онлайн http://bitly.com/2z7HfGo - Теория большого взрыва смотреть СЕРИАЛ! Все серии, сериал.
 291. Many thanks. I like it. metformin 500 mg
 292. You revealed this fantastically. No Perscription Lisinoprill
 293. Really a lot of superb advice. Ciprofloxacin 500 Mg Antibiotics
 294. Сериалы и фильмы онлайн http://bitly.com/3g3raCg - Флэш новый сезон Смотреть сериал все серии онлайн в хорошем качестве 4K UHD
 295. Сериалы и фильмы онлайн http://bitly.com/3g2EWVS - Ходячие мертвецы сериал Все серии подряд смотреть онлайн
 296. Смотреть сериал Все серии подряд. http://bitly.com/3dYLWBo - Содержанки сезон (сериал 2020) все серии подряд
 297. Выбор серии. 1-2 серия, 3-4 серия. http://bitly.com/2LH8I4G - Чужестранка сезон Смотреть сериал все серии онлайн в хорошем качестве 4K UHD
 298. You have made the point. buspiron
 299. Seriously plenty of wonderful information! cheap prescription drugs
 300. Смотреть сериал Все серии подряд. http://bitly.com/2Xabc0I - Во все тяжкие смотреть онлайн все серии Новые фильмы-сериалы все серии подряд по дате выхода
 301. Valuable write ups. With thanks! Albuterol Toddlers Hyper Sleep
 302. Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу http://bitly.com/2Xabc0I - Во все тяжкие сериал Смотреть онлайн сериал
 303. Сериалы и фильмы онлайн http://bitly.com/36bC04y - Сверхъестественное смотреть Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве
 304. Смотреть онлайн в HD 720 и 1080 качестве сериал http://bitly.com/2zMUz31 - Бывшие смотреть сериал все серии подряд Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу
 305. СЕРИАЛ! Все серии, сериал. http://bitly.com/2z7HfGo - Теория большого взрыва сезон все серии подряд. HD.
 306. Really a good deal of valuable material! generic viagra without a doctor prescription
 307. Incredible all kinds of very good knowledge! Using Advair With Atrovent
 308. You have made your point quite clearly!! Tadalafil 5mg Tab
 309. You actually reported this terrifically! sertraline hcl
 310. Amazing tons of very good data. Wellbutrin Sr Purchase Online
 311. Great forum posts, With thanks. Forum Achat Levitra Internet
 312. Fantastic info. Thanks. Can Baclofen Be Taken With Fioricet
 313. Thank you, Good stuff. Augmentin Side Effects Sore Throat
 314. You have made the point! canadian pharcharmy
 315. Thanks. Great stuff. keflex generic
 316. Regards. Fantastic information! wellbutrin
 317. Thanks a lot. Numerous material! baclofen 10 mg tablets
 318. This is nicely expressed! . On Prednisone
 319. Wow tons of fantastic advice! keflex antibiotic
 320. Lovely content. Cheers. north west pharmacy canada
 321. Beneficial forum posts. Cheers! inderal la
 322. With thanks, Valuable stuff! celex
 323. Thanks a lot! Loads of write ups. Purchase Tretinoin In Mexico
 324. Nicely put. Thanks! azithromycine
 325. Wow all kinds of useful information. celebrex generic
 326. Nicely put. Kudos! best canadian online pharmacies
 327. Tips effectively taken!! generic viagra price at walmart
 328. You revealed this effectively. Advair Diskus Coupon 250\
 329. Perfectly spoken without a doubt. ! statarea
 330. You actually stated it superbly. dutasteride
 331. Incredible a good deal of amazing tips. Flomax Or Doxazosin
 332. Thanks! I enjoy it. valtrex medication
 333. Beneficial postings. Appreciate it. onlinecanadianpharmacy.com
 334. You suggested it fantastically! Cymbalta And Suboxone
 335. Position well applied!! Express Scripts Propecia
 336. You said it perfectly.! Celexa Chat
 337. Cheers! Plenty of tips. proscar medication
 338. Thanks, I enjoy this! Generic Fluconazole
 339. Incredible quite a lot of amazing data! Generic Advair Release Date
 340. Thanks! Ample material. Cost Provigil Costco
 341. Awesome forum posts, Regards. acyclovir ointment
 342. You have made your point extremely effectively.! Price Zithromax
 343. 2020 Все Серии Подряд смотреть онлайн в хорошем качестве http://bitly.com/2Xa3fZb - Бумажный дом смотреть онлайн все серии Все серии подряд смотреть онлайн
 344. Cheers. A good amount of data. canadian pharmacies shipping to usa
 345. Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве, фильмы и тв-шоу http://bitly.com/3fZEho5 - Как избежать наказания за убийство все серии Смотреть онлайн сериал
 346. Новые фильмы-сериалы все серии подряд по дате выхода http://bitly.com/2TjeRbd - Отчаянные домохозяйки сериал смотреть онлайн Смотреть онлайн в HD 720 и 1080 качестве сериал
 347. Сериалы и фильмы онлайн http://bitly.com/3cMAXea - Дневники вампира сезон Новые фильмы-сериалы все серии подряд по дате выхода
 348. Kudos. I appreciate it. Avodart Over The Counter
 349. Смотреть онлайн сериалы в хорошем качестве http://bitly.com/3g2EWVS - Ходячие мертвецы все сезоны все серии Выбор серии. 1-2 серия, 3-4 серия.
 350. Really quite a lot of useful facts. Acyclovir Side Effects Dose
 351. You reported that adequately! Cialis Dilantin
 352. Kudos, Loads of facts. Propranolol Sex
 353. You have made your stand pretty nicely.. Side Affects Of Amoxicillin Clavulin
 354. You actually mentioned this superbly! Can Avodart Get You High
 355. With thanks! Plenty of knowledge! Flomax Mg
 356. You actually suggested it fantastically! azithromycin 250
 357. Cheers! Excellent information! Lisinopril Impotence
 358. Regards. I appreciate it! Ventolin Price Australia
 359. Helpful postings. With thanks. retin a
 360. You actually suggested this exceptionally well! Does Amoxicillin Have Penicillin In It
 361. Many thanks. Fantastic stuff. amoxicilina 500
 362. Good content. Regards. lisinopril 5 mg
 363. Kudos! Helpful information. buy viagra online
 364. Thank you! An abundance of material! viagra without a doctors prescription
 365. Cheers, Lots of tips.
 366. Many thanks! I value it! Aciclovir Mexico
 367. Fantastic knowledge. Appreciate it! propecia for hair loss
 368. You said it nicely.! Advair Diskus 500 50
 369. Amazing quite a lot of valuable knowledge. highest rated canadian pharmacies
 370. You expressed it exceptionally well. ilosone
 371. Fine info. With thanks! Dividere Compressa Levitra
 372. Beneficial content. Appreciate it. buy finasteride online
 373. This is nicely said! . baclofen 10 mg tablet
 374. Thanks a lot. Lots of data! doxiciclina
 375. Amazing content. Regards! prednisolone
 376. Fantastic information. Cheers. generic levitra online
 377. Wow tons of great facts! How To Get Nolvadex From Doctor
 378. Really tons of good info. Generic Cialis India Tadacip
 379. You have made your position very clearly!. Flomax Off Label Use
 380. Reliable facts. Kudos. acticin
 381. Amazing loads of very good material! ampicillin sulbactam
 382. Really all kinds of helpful knowledge. Mixing Tramadol And Wellbutrin
 383. You explained that perfectly. propranolol
 384. You have made your stand extremely effectively.! Provigil In Your System
 385. Wonderful information. Cheers. Advair Diskus 500 50 Dosage
 386. You said it adequately.! tretinoin cream 025
 387. Tips very well applied!. zithromax antibiotic
 388. Many thanks, Lots of data! Amoxicillin 875 Mg Gluten Free
 389. You reported that really well. Ventolin Or Xopenex
 390. Appreciate it, An abundance of posts. ventolin
 391. Fantastic forum posts. Regards. Inhouse Pharmacy Propecia
 392. Good material. Thanks a lot. Www Mdenterprise Com Diflucan Php
 393. You mentioned it really well. Zithromax Bactrim Contraindications
 394. You have made your position extremely effectively!! Cheapest Motilium
 395. Kudos. Quite a lot of info! zyloric
 396. Cheers! Fantastic information! amoxicillin bnf
 397. You said it nicely.! hydrochlorothiazide
 398. You explained that fantastically. silagra
 399. Great data. Kudos! hctz
 400. Valuable data. Many thanks! Trazodone Vs Xanax High
 401. You actually explained that superbly. Tretinoin Youtube
 402. Regards. Wonderful information! zanaflex medication
 403. With thanks! Plenty of postings! Is Soma And Methocarbamol The Same
 404. Thanks. Loads of information. Advair Diskus 100/50 Online
 405. Cheers. Awesome information. retin a cream
 406. You said it adequately.! cymbalta 60 mg
 407. Really quite a lot of excellent information. prednisolone acetate 1
 408. You reported it effectively. zyloric 300
 409. You mentioned this adequately! prednisona
 410. You said it adequately.. viagra 100mg
 411. You expressed it well! fluconazole
 412. Reliable posts. Thanks. paroxetine hcl
 413. Superb stuff, Appreciate it! propranolol bnf
 414. Amazing plenty of wonderful data. tretinoin cream
 415. Truly loads of superb knowledge. phenergan generic
 416. Regards! Terrific information! Off Label Use For Inderal
 417. You actually reported this very well. Erythromycin Suspension Cost
 418. Beneficial stuff. With thanks! Phentermine 37.5 And Lisinopril
 419. You said it nicely.! advair
 420. Nicely put, With thanks. northwest pharmacy
 421. With thanks, I like this. promethazine syrup
 422. Thanks a lot. I like this! What Happens When You Mix Prozac And Xanax
 423. JJ Agirre
  (Barkatu aurrekoa hirugarren pertsonan idatzi izana. Zuzeun idatzi dut lehenik, eta zuzendu gabe hona ekarri). Aurrerago honakoa diozu: "Hiztun batzuk badira, kualifikatu edo super-kualifikatuak. Eta besteak, gehienak, gero eta desastreago, espainol noranahiko eta omnipresentea eskura izanda, motibazioz inoiz baino eskasago dabiltzanak, euskara profesional horri heldu, eta haien egunerokotasunean kalzadorez sartzeko. Euskarak sekula izan duen elite linguistikorik zabalena osatzen dugu -milaka lagunek osatua!- eta, ordea, bakarrik eta triste sentitzen gara, inork ikusiko ez bagintu bezala, gailur jendetsu bezain isolatu horretan." . "Elitekide" asko eta askok, bere lanorduetara mugatzen du euskarazko jarduna, tamalez. Bere etxean eta inguru hurbilean euskaraz bizitzea oso zaila gertatzen zaiolako, edo besterik gabe, ez diolako euskarari lanerako ez den beste garrantzirik ematen (euskara maila tamalgarriko zenbat irakasle ezagutzen ditugu, adibidez?) Euskararen arazo nagusietako bat, nagusia ez bada, prestigiorik ezarena da. Eredu zabarrak, erdaretako maileguak (are gehiago) areagotzeak, ez zion batere mesederik egingo ziurrenik alde horretatik, aintzat harturik gure gaineko erdaren zaindariek euskararen eznahikotasunarekin daukaten tema, adibidez. . "Euskara eredu ofizialari ganoraz heltzeko lan nahikoa egiten dutenak, ondoren, euskararen profesional bilakatzen dira –irakasle, teknikari, kazetari, itzultzaile- eta besteak bidean gelditzen dira, kitto". Bai, baina ez hizkuntza ereduaren erruz, helduleku, aukera eta tresna erakargarrien eta nahikoen faltaz baizik. Eta batez ere irakasle askoren kasuan, haurreskolatik unibertsitateraino ("berritzeguneetatik" igaroz) onartezinetik gertu dago ikasgeletan darabilten euskara maila. Horri gehitzen badiogu gure "elite" politiko eta ekonomiko abertzaleen (unionistenak aipatzea ere ez du merezi) hizkuntz jokabidea, hizkuntza-eredura heldu aurreko oztopo sorta itzela gertatzen da.
 424. JJ Agirre
  Eskertzen dira Ferminen hausnarketak, ados egon zein ez, eztabaida betean sartzeko aukera ematen dutelako, autore gutxirekin gertatu bezala. Eta horrelako eztabaida libre eta konplexurik gabekoen behar handia daukagu. Horiek esanda, hainbat kontutan bai, baina beste batzuetan ez nator berarekin bat. Filmeetako doblajeez esandakoekin ados nago neurri handi batean.Hala ere, Santik eta Enekok aipatu bezala, auzia oso konplexua da, zeren gipuzkoar edo nafar euskaldunzahar bati baino askoz urrunagokoa egiten baitzaio bizkaieradunari filmetako hizkera askotan bitxi hori. Hedabideekin gertatzen kontu bera gertatzen da neurri handi batean. Harritzekoa da berriak, eta areago eskualdeetako hitzak eta beste aldizkari batzuek, gertutasun gehiago ez agertzea tokian tokiko euskalkiekiko. Tamala. Euskalkiekiko urruntasunari, gehituko nioke lerratze ideologikoa, zenbait hedabideren kasuan. Zilegi dute nahi duten aldera jotzea, baina horrek ere ez die laguntzen gehiago hedatzen. . “Oztopo exojeno garbirik ez dagoen herriak” aipatzen ditu Ferminek. Zein dira horiek? Neronek behintzat, ez ditut ezagutzen. Eskola, eliza, goardia zibila, medikua gehienetan erdalduna, hedabide erdadun askotarikoak etxe guztietan sarturik… Eragile exojeno horiek guztiak euskal herri guztietara heltzen dira. Aldea da, oraindik badirela %70etik gora euskaldun dauzkaten herriak, eta horietan badagoela saiatzea oztopo exojenoei aurre egiten, zein zail gertatzen den ere. . Katalanarekiko konparazioak oso labankorrak gertatu ohi dira. Espainierarekiko / frantsesarekiko gertukotasuna dauzka katalanak abantaila bezainbeste arrisku. Areago, badirudi azken urteetan erabilera maldan behera datorrela Katalunian (Hego Euskal Herrian EZ bezala, datu ofizialei men egin behar bazaie. Nik neuk ez…) . Bizkaierari edota bazenafarrerari (zer esanik ez zubererari) bizkarra eman izana iruditzen zait egin dugun hankasartze handienetako bat. Batuaren zein eredu “gipuzkoartua” sartu dugun ikastetxeetan, eta zeinen desegoki egin dugun askotan. Baita euskaltegi askotan (gehienetan?) ere. Bizkaiko eremu zabaletan, lehendik ere bazegoen gipuzkerarekiko konplexua, biderkatu egin zen batuaren inplementazio zurrunarekin. Gehitu horri urte haietako borroka ideologikoa ere hizkuntzaren alorrera etorri izana (bizkaiera “jeltzaleena” eta batua “ezker abertzalearena”), eta horra egun Bizkaian pairatzen dugun (datu ofizialetan islatzen ez den) gainbehera negargarriaren azalpenetako bat. . Hala ere, arazoa, hautatutako hizkuntza eredua baino (horri eraginik ukatu gabe), apustu politiko zintzorik egin ez izana, hedabide sare nahikoa hedatu ez izana, unibertsitatearen ekarpen txikia, eskaintza ikaragarri mugatuarena baita haur eta gazteen adintarterako ere, EiTBren eredu nire ustez penagarria (salbuespenak…), eta erdarak “gure” egin izana. Zeren eta erdarak euskara bezain gureak badira, eta ezkutatu egiten bada inposatuak izan direla eta egun ere inposatzen zaizkigula, euskara desagertzera kondenatuta baitago. Zertarako nahi dugu euskara, beste “gure” hizkuntzak askoz garatuago, hedatuago, erabat normalizatuta eta internazionalagoak badira? Nola da posible gazteleraren eta franrtsesaren inposaketa eta euskararen ordezkapen prozesua ezkutatzea baita alderdi abertzaleek ere?
 425. Gilen
  "begira non dagoen katalana Frantzian". Iruditzen zait esaldi horrekin erantzun diozula zeure lehen argudioari.
 426. Santi leone
  Hola, Akaso hobe adostasunetik hasten banaiz: nik ere uste dut komenigarria dela euskara batuaren hiztegia zabaltzea, eta bide horretarik Amurizak egin dituen kritika eta proposamen batzuk arrunt egokiak iduritzen zaizkit. Ez dakit espainolezko maileguak onartzea -edo orain artio baino errazago onartzea- bide bakarra denetz. Beharbada ideia ona litzateke -maileguak onartzearekin batera- euskara batua zer den ongi azaltzea, eta hainbat tokitan eskuar ditugun solasak hedatzen saiatzea: ni nekatua bainago urtero esplikatu behar izateaz nire "erran" eta "bertze" ez direla euskalki, batua baizik; etorri bezain fite ez dela frantsesa -"vite, vite" adierazi zidan behin ikasle batek, nik ez nekielakoan edo-, euskara ederra baizik; eta janzteaz gainera, trankil aski beztitzen ahal garela. Hori erranda, gaineratuko nuke konparazioak gorrotagarriak direla, eta Kataluniarekikoak oraindik gorrotagarriagoak, edo, bederen, aski alferrikakoak. Eta, aukeran, sinplistegia iduritzen zait -pittin bat- gure literatura komertzialaren porrota euskara batuaren eredu ustez garbizaleari leporatzea, eta katalanaren arrakasta esplikatzea, berriz, horrek espainolarekin duen antza dela eta. Fenomeno konplexuak kausa bakar batera murriztea ez baita sobera zilegi, nire iduriko. Atxagaren diktuma da: euskaldunak seiheun mila omen gara, baina bortz minutuz etenik egin gabe mintzatzeko gain direnak, ehun mila. Horietarik, zenbat dira irakurle? Aldiz, zenbat dira katalanak? Non dugu Euskal Herrian Gironaren tamainako hiri euskaldun bat -Girona den katalana bezain euskalduna, erran nahi baita-? Non ditugu alderdi unionistetan Vidal-Quadras edo Piqué bezalako hiztun natiboak, katalana edota euskara hedatzearen etsai amorratuak izanda ere -non, alderdi abertzaleetan-? Baina, tira, euskara batuaren errua da best-sellerrik ez badugu. Best-sellerrak, bertzalde, baditugu, erdaratik ekarriak -Araban bizi den hartaz ari naiz-, edo Espainian sarituak -Ondarruko mutil xumeaz ari naiz-. Hiztun natiboak -tira, hiztun natibo batzuk- akonplejatu egin omen ditu euskara batuak. Enekoren pasadizoa gustatu zait, nik kontrakoa ezagutu baitut. Bolada batean, euskaraz "malo sea" nola erran ezin asmatuz ibili nintzen; halako batean, baserri batean, gure semea jostetan ari zen hango gizonarekin, eta haurrak zerbait erranda, "malo sea" bota zuen gizonak; gero, niri begiratu, hasperen egin -nire talibanismoak noraino gogaitzen zuen adierazteko- eta euskaraz bota zuen "ez ahal da izein". Euskaraz ere erran zitekeen, baina, badaezpada ere, lehenik erdaraz bota zuen. Konpleju batzuk euskara batua baino aise zaharragoak dira, edota ez dute horrekin deus ikustekorik. Zenbaitek hain dituzte makuluak gustuko, ezen behar ez direnean ere baliatzen baitituzte. Batzuendako logikoa dena, harrigarria da bertze batzuendako. "Logiko" jotaz idaztea, denok horrela ahoskatzen dugulakoan, ez da logikoa, ideologikoa -edo ideolojikoa- baizik, eta "denok" aipatzen den aldioro gertatzen den bezala, batzuk kanpo uzten ditu. "Logiko" eta "ideologiko" gez idatziz, aukera ematen dugu, alde batetik, hiztun bakoitzak nahi, ahal edo ohitura duen bezala ahoskatzeko, eta bertzetik, bidenabarkoan onartzen dugu ahozko hizkuntza eta hizkuntza idatzia sistema diferenteak direla. Nik jota ez dut jamón bezala ahoskatzen, ya bezala baizik, baina ez dut loyikoa erraten. Enekok bezala, ohar asko nituzke egiteko, baina uste dut idatzitakoa aski dela. Bego horrela.
 427. ferminetxegoien
  Kaixo Eneko, iruditzen zait egia dela diozun guztia, baina jarraitzen dut pentsatzen badela egia ere neuk esandakoa. Nahiz eta, itxura batean, kontu antagonikoak ematen duten, oso posible delako biak batera -eta baita beste asko ere- gertatzea edo gertatu izana. Zentzu horretan, iruditzen zait neuk azaldutakoak funtsezkoagoak izan direla, oro har, eta ez onerako, euskara batuaren zabalkundean. Gutxienez, bai "esaten dena" -lexikoaz ez baita ia ezer esaten- baino askoz modu erabakiorragoan. Lexikoaz haratago ere, asko hitz egin liteke, noski; batez ere gipuzkeratik -zu eta biok bezala- ez gatozenok. Baina orduan bai sartuko ginateke, nago, egindakoaren eta egin beharrekoaren arteko eremu ezin paduratsuagoan. Zer esango dizut, dena ezin da: bizkaierazko aditzak eta deklinabideak askoz gutxiago existitzen dira euskara batuan lapurterazkoak baino. Edo, nahiago baldin baduzu, batuerazkoetatik urrutiago dirudite bizkaiko formek, zuenek baino. Baina dena ezin da. Ebidentea da ezin ditugula bi aditz sistema erabili batera, edo hainbeste deklinabide derberdin kasu bakar baterako. Beraz, lexikoarena bada indargune bat gauzak errazteko eta konpaktatzeko, agian gure esku modu sinplean dagoen tresna bakarra. Espainolaren arabera? Helburua da euskara gune handia, ahalik eta dentsoena, lortzea. Trinko denak inguruko guztia erakartzen duelako. Euskara desberdinen arteko trinkontasuna frantsesaren kolaborazioaz lortuko balitz, neu pozik. Euskara batu frantsestuak zuengana eraman nazan grabitatearen indarrez. Baina zuen kondizioak hamaika aldiz penagarriagoak dira gureak baino. Errepublika letala delako: begira non dagoen katalana Frantzian. Gainera, gu baino askoz hiztun gutxiago zarete. Halere, ez dakit, hegoalde honetan ere, ez ote gabiltzan berandu. Tira, denon artean diskutitzeko modukoa, noski. Milesker!
 428. Eneko Bidegain
  Kaixo Fermin, Ohar asko nituzke egiteko zure artikulua irakurri eta gero. Bata da, Ipar Euskal Herriari buruzkoa. Artikulu osoan aipatzen duzu espainola, ez ordea frantsesa. Logika honekin, Iparraldekook zilegitasun eta behar bera genuke frantseskadak sartzeko. Eta orduan zer komunikazio daukagu gure artean? "Hegoaldeko euskaraz ari naiz: trinkotzea lortu izan balitz, hizkuntza gune handi, dentso eta ondorioz –grabitatearen legeari jarraiki- denontzat erakargarri, baita iparraldekoentzat ere, suertatu izango zena" erakustera ematen duzuna da Iparraldekoak hain gara insignifikanteak, ez daukagula kontuan hartua izateko eskubiderik. Egin zenion elkarrizketan Asiskok eman zizun erantzunarekin bat egiten dut. Artikuluaren muinera etorrita, lexikoa ez zait garrantzitsua iruditzen; lexiko garbizalea ala ez, ez da inportanteena. Egitura eta gramatika dira funtsezkoenak. Dena den, komunikabideek erabiltzen duten euskara artifizialaren kritikarekin ez dut bat egiten. Ez zait justua iruditzen, gainera. Hasteko, euskarazko bikoizketak bezain artifizialak eta jasangaitzak dira espainolezkoak edo frantsesezkoak (adibidez, haur batek Shin Shan euskaraz ezagutu eta gero, ezin du jasan espainolez). Bestetik, euskarazko edukiak ez kontsumitzearen hautuaren arrazoi nagusia ez da hizkuntza: izan daiteke gaitegia, borondate falta, espainolezkoen edo frantsesezkoen lehia handia (daukaten hautu zabalarekin) eta botere ikaragarria. Gure hizkuntzaren ahulezia indar harreman eta botere harremanaren ondorioa da, ez Euskaltzaindiaren hautuaren ondorioa. Bukatzeko, nire aitaren adibidea emango dizut (eta antzeko beste kasu frankoren berri entzun dut): 14 urteak arte bakarrik joan zen eskolara eta hori frantsesez. Ez du ikasi euskara batua. Baina Egunkaria sortu zenean, egunero erosten hasi zen, eta irakurtzen du geroztik. Nahiz eta onartu euskara estandar hori ez zela berea, berehala ohitu zela aitortu zuen. Gauza bera ETBri dagokionez. Beste batzuek, aldiz, nahiago izan dute frantsesez irakurtzen edo telebista ikusten jarraitu "euskara espainoldu" horretan baino. Horrekin erran nahi dudana da irakurle/ikusleak borondatea baldin badu eta eskaintzen zaizkion produktuetan intereseko gaiak aurkitzen baditu, euskara "artifizial" hori ez dela arazoa. Andaluz batentzat espainol estandarra bezala.